Novedades de la biblioteca

Noticias en la biblioteca de la escuela – diciembre de 2018

lista de noticias

Se compraron 530 libros en el marco del Programa Nacional de Desarrollo de la Lectura, que enriqueció las colecciones de la biblioteca escolar.

 

Se compraron novelas (drama, crímenes, fantasía, psicológica, romances y novelas en inglés), historietas, reportajes, biografías y libros de divulgación científica.

¡TE INVITAMOS A PRESTAR!

 

 

 

Noticias en la biblioteca de la escuela – Diciembre de 2016

Visite la galería de fotos

Lista de novedades en la biblioteca de la escuela

HISTORIA DEL ARTE Y CINE

Historia piękna Umberto Eco
Historia brzydoty Umberto Eco,
Sztuka cenniejsza niż złoto Jan Białostocki
Film Art, Sztuka Filmowa David Bordwell i Kristen Thompson
Historia kina polskiego – pod red. T. Lubelskiego i K. Zarębskiego
Rycerze Świętego Wita – David B (Pierre-François Beauchard)
V jak Vendetta – Allan Moore
Orlando – Virginia Woolf
Mechaniczna pomarańcza – Anthony Burgess

MATEMÁTICAS

Teraz matura. Vademecum. Matematyka. Poziom podstawowy
Teraz matura. Vademecum. Matematyka. Poziom rozszerzony
Teraz matura 2017. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Matematyka. Poziom podstawowy
Teraz matura 2017. Zbiór zadań i zestawów maturalnych . Matematyka. Poziom rozszerzony
Teraz matura 2017. Arkusze maturalne. Matematyka. Poziom podstawowy
Teraz matura 2017. Arkusze maturalne. Matematyka. Poziom rozszerzony

LEYENDO

Tadeusz Borowski, Opowiadania
Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Albert Camus, Dżuma
Flaubert Gustave, Pani Bovary   
J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
W. Gombrowicz, Ferdydurke
W. Gombrowicz, Transatlantyk
Herling-Grudziński G., Inny świat
Kafka F., Proces
Prus B., Lalka
Reymont W. S., Chłopi
Sofokles, Król Edyp
Słowacki J., Kordian
Szekspir W., Makbet
Żeromski S., Ludzie bezdomni

TEATRO

Kochaj mnie lub zabij. Sarah Kane i teatr skrajności Autor: Graham Saunders Wydawnictwo: Nowy Teatr/Korporacja Ha!
Sztuka aktora, Jean Benedetti
Fiodor Dostojewski i problemy kultury Autor: Anna Raźny (red) Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kosmos jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza Autor: Dominik Sulej Wydawnictwo: Universitas
Kobiety i Schulz, Anna Kaszuba- Dębska, Słowo/Obraz

RUSO

1000 rosyjskich słów(ek). Ilustrowany słownik rosyjsko – polski i polsko – rosyjski. Autor: Aljona Podlesnych, Julija Mamonowa, Natalia Celer, Wydawnictwo: Albatros Media  Level Trading, Rok wyd.: 2012;
Idiomy polsko-rosyjskie. Autor: Chlebda Wojciech, Gołubiewa Albina, Wawrzyńczyk, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd.: 2009;

CIENCIA DEL DERECHO CÍVICO

Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2015
Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2014
Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
Prawo konstytucyjne, red. Z Witkowski, A. Bień-Kacała, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2015
Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006
Heywood A., Politologia, Warszawa 2006
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013
Wojciechowski S., Potyrała A. (red.), Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania, Warszawa 2014
Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013

GEOGRAFÍA


Atlas geográfico para escuelas secundarias superiores

PSICOLOGÍA

„O chłopcu który przestał się bać, i inne niezwykłe eksperymenty.P. Żak, wyd. Charaktery
Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć” prac. Zbiorowa wyd. Charaktery
„Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia” Dennis   Greenberger , Christine A. Padesky
„Melancholia Antoni Kępiński
„ Psychopatologia” Seligmann
„Biologiczne Podstawy psychologii” J. Kalat
„Psychologia. Kluczowe koncepcje. T1. Podstawy psychologii. Philips Zimbardo
„Efekt lucyfera- dlaczego dobrzy ludzie czynią zło.” Philips Zimbardo
„Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia jak pomóc nastolatkom w szkole.” Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk wyd Difin
„Człowiek w poszukiwaniu sensu” Victor Frankl
„ Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne.” Irvin Yalom
„Psychopaci są wśród nas” Robert D. Hare
„W co grają ludzie” Eric Berne
„Toksyczni rodzice” Suzan Forward
„Wstęp do psychoanalizy” Sigmunt Freud
„Psychopatologia życia codziennego.” S. Freud
„Archetypy i nieświadomość zbiorowa” Carl Gustav Jung
„Dynamika nieświadomości” Carl Gustav Jung
„Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików. Strategie procedury i opisy przypadków pray terapeutycznej.” Zofia Sobolewska-Mellibruda
„Anorektyczny umysł” Merilyn Lawrence

QUÍMICA

Barbara PAC: Chemia. Arkusze egzaminacyjne. Matura Edycja 2017. Wydawnictwo Szkolne Omega
K. Kaznowski: Chemia. Próbne arkusze maturalne. Zakres rozszerzony. Zestaw 2, Oficyna Edukacyjna Pazdro
K.H.Lautenschlager, i inni ... – Nowoczesne kompendium chemii, PWN, Warszawa

EDB
Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, S. Sulowski (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2013.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012.
Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

INGLÉS

Cambridge English Advanced 1 (for updated 2015 exam) Self Study Pack (Students Book with answers + Audio CDs)
Cambridge English First 1 (for updated 2015 exam) Self Study Pack (Students Book with answers + Audio CDs)
English Vocabulary in Use Advanced. Michael McCarthy, Felicity ODell. Cambridge University Press
Test Your English Vocabulary in Use: Advanced. McCarthy, ODell. Cambridge University Press
Advanced Trainer (2nd Edition) Six Practice Tests with Answers and Audio Download. Cambridge University Press
English Phrasal Verbs in Use Advanced. Cambridge University Press

BIOLOGÍA

Campbell Biologia
Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Podstawy żywienia człowieka
Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności
Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu
Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Kmiołek A.: Organizacja produkcji gastronomicznej
Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności.
Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna.
Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena
Nojszewska E. «Podstawy ekonomii»,
Urbaniak P. «Podstawy ekonomii» cz. 1 – Mikroekonomia, cz. 2 – Makroekonomia,
Pietraszewski M. «Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw» cz. 1 i cz. 2,
Begg D., Fischer S., Dornbursch R. «Mikroekonomia»,
Bednarski W.Ogólna technologia żywności”
Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010- Ochrona środowiska przyrodniczego
Falińska K. 2012Ekologia roślin
Weiner J. 2003 – Życie i ekologia biosfery

HISTORIA

Ziółkowski A., Historia powszechna – starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 i nast.
Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, ..Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
Zdrada J., Historia Polski 1795–1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i nast..
Kizwalter T., Historia powszechna – XIX wiek, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003 i nast.
Dudek    A. Historia polityczna polski 1989-2015,  Znak 2016
Chwalba A., Historia powszechna 1989-2011, PWN
Tyszkiewicz J., Historia powszechna Wiek XX, PWN

FRANCÉS

Je vis en France Vingt lectures faciles pour découvrir la civilisation française, Bernadette Chovelon . Presse Universitaire Grenoble PUG, 2016
Le FLE au quotidien • Dialogues de la vie courante • niveau intermédiaire • [avec fichiers audio](Français Langue Etrangère) Nicole Borelli Angie Borelli , wyd. Ellipses 2012
COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS NIVEAU DEBUTANT COMPLET + CD AUDIO, Cle INTERNATIONAL, COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS NIVEAU DEBUTANT COMPLET + CD AUDIO CLE International 2014
COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS NIVEAU INTERMEDIAIRE + CD AUDIO 2ED Podręcznik, poziom średniozaawansowany, (A2-B!) wydanie drugie + CD audio CLE International 2014
COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS NIVEAU AVANCE + CD AUDIO Claire MIQUEL Pour bien communiquer aux niveaux B2 et C1. CLE International 2016
Vocabulaire 450 nouveaux exercices nouvelle edition- niveau debutant + CD AUDIO, Cle international
Vocabulaire 450 nouveaux exercicesnouvelle edition- niveau intermediaire+ CD AUDIO, Cle international
ABC FLE. Les bases du francais en 30 lecons. Niveau A1A2 avec fichier audio + CD, Caroline Burnand, wyd. Ellipses
Reseaux dans la civilisation francaise et francophone + CD audio, wyd. Eli,
La Nouvelle France en poche + CD AUDIO, Guillemont Dominique, wyd. Eli,
Vocabulaire en dialogue niveau debutant + CD AUDIO, Evelyne Sirejols, Cle international
Vocabulaire en dialogue niveau intermediaire + CD AUDIO, Evelyne Sirejols, Cle International

AYUDAS A MATURA


Now matura 2017 Vademecum, Nowa Era: Física, Biología, Química, Historia, Lengua Polaca, Matemáticas (básico), Matemáticas (ampliado)

PARA LEER

Beksińscy, portret podwójny    Grzebalkowska Magdalena
Beowulf. Przekład i komentarz oraz Sellic Spell John Ronald Reuel Tolkien, Christopher John Reuel Tolkien
Byłam służącą w arabskich pałacach, Laila Shukri
Chłopiec z latawcem, Khaled Hosseini
Chwila Wisława Szymborska
Czerwony kapitan, Dominik Dán
Człowiek nietoperz Jo Nesbø
Dla ciebie wszystko, Nicholas Sparks
Dom sióstr, Link Charlotte
Do dna. Wybrane utwory sceniczne. Tom II, Agnieszka Osiecka
Dotyk Claire North
Dygot, Jakub Małecki
Dzielnica występku, Mario Vargas Llosa
Dziennik Bridget Jones, Helen Fielding
Fabrykantka aniołków, Camilla Läckberg
Igrzyska śmierci, Suzanne Collins
Jabłonie. Wybrane utwory sceniczne – tom 1, Agnieszka Osiecka
Jestem żoną szejka, Laila Shukri
Gra o tron, George R.R. Martin
Kapelusz cały w czereśniach, Oriana Fallaci
Konan Destylator, Andrzej Pilipiuk
Koniec i początek, Wisława Szymborska
Kosogłos, Suzanne Collins
Król, Szczepan Twardoch
Kruchy dom duszy, Jürgen Thorwald
Księga gramatyki intymnej, Dawid Grosman
Lisia dolina, Charlotte Link
Lista moich zachcianek, Grégoire Delacourt
Malowany człowiek: Księga I, Peter V. Brett
Malowany człowiek: Księga II, Peter V. Brett
Metro 2033, Dmitry Glukhovsky
Mock, Marek Krajewski
Modlitwa o deszcz Jagielski Wojciech
Nakarmić kamień, Bronka Nowicka
Na ratunek, Nicholas Sparks
Na zakręcie, Nicholas Sparks
Nawałnica mieczy, część 1: Krew i złoto, George R.R. Martin
Nawałnica mieczy, część 2: Krew i złoto, George R.R. Martin
Niemiecki bękart, Camilla Läckberg
Nieznajomy,  Harlan Coben
Obserwator Link Charlotte
Opowieść o Kullervo, John Ronald Reuel Tolkien, Verlyn Flieger
Pacjenci,  Jürgen Thorwald
Poezje wybrane, Czesław Miłosz
Pogromca lwów, Camilla Läckberg
Policja, Jo Nesbø
Przyszła na Sarnath zagłada. Opowieści niesamowite i fantastyczne, Howard Phillips Lovecraft
Pustynna Włócznia: Księga I, Peter V. Brett
Pustynna Włócznia: Księga II, Peter V. Brett
Sekta, Michael Katz Krefeld
Spójrz na mnie, Nicholas Sparks
Starcie królów, George R.R. Martin
Stulecie chirurgów, Jürgen Thorwald
Sztuka powieści esej Kundera Milan
Ścieżki północy Flanagan
Śmieszne miłości Kundera Milan
Śnieżka musi umrzeć, Nele Neuhaus
Taniec ze smokami. Część 1, George R.R. Martin
Taniec ze smokami. Część 2, George R.R. Martin
Tęsknię za tobą, Harlan Coben
Trzeci klucz, Jo Nesbø
Uczta dla wron, część 1: Cienie śmierci, George R.R. Martin
Uczta dla wron, część 2: Sieć spisków, George R.R. Martin
Umrzeć po raz drugi, Tess Gerritsen
Wiersze zebrane, Stanisław Barańczak
W pętli, Nicholas Evans
W pierścieniu ognia, Suzanne Collins
Wiersze wybrane, Wisława Szymborska
Wszystkie wojny Lary    Jagielski Wojciech
Wybór Jasminy. Prawdziwa opowieść o niewolnicy, która wywalczyła sobie życie, Jean Sasson
Wykolejony, Michael Katz Krefeld
Zaginiony, Michael Katz Krefeld
Zanim się pojawiłeś, Jojo Moyes
Zbigniew Religa- człowiek z sercem w dłoni
 Zdradziecka Agnieszka Osiecka, Piotr Derlatka
Zgroza w Dunwich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści, Howard Phillips Lovecraft
Życie jest gdzie indziej Kundera Milan