Dla rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 Rok szkolny 2022/2023

e-mail Rady Rodziców – rada.rodzicow@vilo.krakow.pl

 

RADA RODZICÓW VI LO     rok szkolny 2023/2024

L.P. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL
1. Przewodniczący
Rady Rodziców
Bogusław Balza
boguslaw.balza@gmail.com
2. Zastępca
Przewodniczącego RR
 

Tatiana  Krawczyńska-Zaucha

tjzaucha@gmai.com
 

3.

 

Sekretarz

 

Jerzy Przeworski

jurekprzeworski@gmail.com
 

4.

 

Skarbnik

 

Magdalena Rumińska

magrum74@gmail.com
 

5.

 

Członek

 

Andrzej Zięba

 

andrzej.zieba@tredo.pl

 

6.

 

Członek

 

Katarzyna Cisowska-Mleczek

 

kcisowskameczek@gmail.com

 

7.

 

Członek

 

Dominika Miska

 

mmii@onet.pl

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Anna Wójcicka-Kakos

 

anna.wojcicka-kakos@wp.pl
Członek  

Elżbieta Durlak

edurlak@wp.pl
Członek  

Joanna Obrzut

obrzut.j.@gmail.com

 

RADA RODZICÓW VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

    NR KONTA BANKOWEGO 

31 1500 1142 1211 4004 5361 0000

W opisie przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz VI LO

Szanowni Rodzice,
zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na naszą szkołę.