Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

 • Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2023 r. do 01 stycznia 2024 r.
 • Ferie zimowe dla województwa małopolskiego trwać będą od 12 lutego 2024 r. do 25 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 28 marca do 02 kwietnia 2024 r.
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).
 • 2,3 listopada 2023 r.

  29,30 kwietnia 2024 r.

  2, 31 maja 2024 r.

  7,8,9,13 maja 2024 r. (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – poz. podst. i rozszerz.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023

 • Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2022 r. do 01 stycznia 2023 r.
 • Ferie zimowe dla województwa małopolskiego trwać będą od 30 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).

31 października 2022 r., 2 listopada 2022 r.,  2 maja 2023 r.,  4, 5, 8, 9 maja 2023 r. (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), 9  czerwca 2023 r.

 • Święto Patrona Szkoły 24 kwietnia 2023 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022

 • Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2021 r. do 02 stycznia 2022 r.
 • Ferie zimowe dla województwa małopolskiego trwać będą od 17 do 30 stycznia 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).

2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021, 2 maja 2022 r.,  4, 5, 6 maja 2022 r. (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), 17  czerwca 2022 r.

 • Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych 17 grudnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021

 • Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.
 • Ferie zimowe dla województwa małopolskiego trwać będą od 15 do 28 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r.
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).

30 października 2020 r., 2 listopada 2020 r. 4, 5, 6 maja 2021 r. (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), 4 czerwca 2021r.

 • Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych 18 grudnia 2020 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020

Pierwszy okres trwa do 22 grudnia 2019 r.

Drugi okres rozpoczyna się 2 stycznia 2020 r. i trwa do:

– 24 kwietnia 2020 r. w klasach programowo najwyższych;

– 26 czerwca 2020 r. w klasach pierwszych i drugich;

Klasyfikacyjne Rady Pedagogiczne odbędą się: 17 grudnia 2019 r. 21 kwietnia 2020 r. i 23 czerwca 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe dla województwa małopolskiego trwać będą od 25 stycznia do 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r.

c)  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 ze zm.)

31 października 2019 r.,

2 i 3 stycznia 2020 r.,

4, 5, 6, 7, 8 maja 2020 r. (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) oraz 12 czerwca 2020 r..

Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych 19 grudnia 2019 r.