Dyżury Dyrekcji

Dyżury Dyrekcji dla stron

 

Dyrektor:   dr Czesław Wróbel

wtorki – 14.00 – 16.00

po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z sekretariatem

Wicedyrektor:   mgr Marta Nowak 

środa – 11.00 – 12.00

czwartek – 14.30 – 15.30

po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z sekretariatem

Wicedyrektor:  mgr Iwona Fedan

poniedziałek – 14.00 – 15.00

piątek – 13.00 – 14.00

po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z sekretariatem

Wicedyrektor, koordynator IB DP: mgr Anna Moskała

poniedziałek – 15.00 – 16.00

piątek – 15.00 – 16.00

po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z sekretariatem