WARUNKI UCZESTNICTWA I KOSZTY IB DP

WARUNKI UCZESTNICTWA I KOSZTY IB DP

Aby uczestniczyć w Programie Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme należy:

1) zapoznać się z ogólnymi warunkami i wymaganiami Programu IB Diploma Programme oraz podpisać deklarację uczestnictwa w Programie IB Diploma Programme, w tym obowiązkowych zajęciach pozaszkolnych Creativity, Activity, Service (Kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) w pierwszym i drugim roku programu IB DP;

2) dokonać wyboru przedmiotów realizowanych w Programie IB Diploma Programme oraz podpisać deklarację wyboru, z uwzględnieniem 3 lub 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym (High Level);

3) zapoznać się z zasadami etyki naukowej w Programie IB Diploma Programme i podpisać zobowiązanie do ich bezwzględnego przestrzegania;

4) zapoznać się z kosztami związanymi z udziałem w Programie IB Diploma Programme oraz podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się dokonania opłat na pokrycie kosztów:

  1. a) zakupu podręczników do IB Diploma Programme na dwa lata nauki (6-10 podręczników na 2 lata nauki; cena jednego podręcznika w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła ok. 180-280 zł) oraz kalkulatora graficznego;
  2. b) organizacji egzaminów końcowych Matury Międzynarodowej IB płatnych na rzecz International Baccalaureate Organisation w Genewie (6 przedmiotów oraz przedmiot TOK, zajęcia CAS i praca badawcza EE; opłata za sesję egzaminacyjną w maju 2023 r. wynosiła 615 Euro);
  3. c) obsługi Programu IB Diploma Programme (szkolenia, korespondencja, materiały) w wysokości 4000 zł (od roku szkolnego 2025/2026) płatnych na rzecz fundacji wspierającej Program IB Diploma Programme w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w trzech ratach (2 x 1500zł, 1 x 1000zł) zgodnie z terminarzem płatności ustalonym przez szkołę (raty płatne do 30 września i 31 stycznia pierwszego roku programu IB DP (klasa trzecia) oraz do 30 września drugiego roku programu IB DP (klasa czwarta).

Wszystkie terminy wyznaczone przez szkołę związane z funkcjonowaniem programu IB Diploma Programme (oddania prac zaliczeniowych, obowiązkowych konsultacji z nauczycielami, egzaminów wewnętrznych etc), a także terminy płatności zgodne z terminarzem płatności ustalonym przez szkołę są dla wszystkich uczestników Programu IB Diploma Programme obowiązujące i ostateczne.

20 kwietnia 2023 r.