Osiągnięcia 2009/2010

GRATULUJEMY!

JOANNIE ORDYS

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010

 

ESTERZE SENDECKIEJ

Uzyskania tytułu laureata XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

MARII KRAKOWIAK

Uzyskania tytułu laureata XLII Olimpiady  Języka Rosyjskiego

 

MARCJANNIE KUBALI

JAKUBOWI SOKOŁOWSKIEMU

NATALII ŻARSKIEJ

AGACIE WOLNEJ

Uzyskania tytułu finalisty I Olimpiady Języka Hiszpańskiego

 

DOMINICE WEROŃSKIEJ

SONI KASPRZYCKIEJ

Uzyskania tytułu finalisty XXXV Olimpiady Języka Angielskiego

 

MIKOŁAJOWI WILKOWI

Uzyskania tytułu finalisty XXIII Olimpiady Filozoficznej

 

PATRYCJI SITO

JAKUBOWI SOKOŁOWSKIEMU

TERESIE SELECKIEJ

Stypendystom Ministerstwa Edukacji Hiszpanii w roku szkolnym 2010/2011

 

ALEKSANDRZE CHOJNACKIEJ

Uzyskania tytułu laureata XV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

 

ANNIE NOWAK

Uzyskania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej 2010/2011

 

PAWŁOWI ZALEWSKIEMU

MACIEJOWI NALEPIE

Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej

 

MARCIE GROSIAK

Wyróżnienia za pracę badawczą w zawodach okręgowych XL Olimpiady Biologicznej (2010/2011)

 

JULII STYLE

Stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia sportowe (wioślarstwo)

 

ALEKSANDRZE WIERZBIAK

Uzyskania tytułu finalisty XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego