Punkty konsultacyjne

Punkt konsultacyjny

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnychsocjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

tel. 12/ 411 41 21  ul. Rozrywka1

DYŻURY PSYCHOLOGA

DYŻURY PRAWNIKA

poniedziałki

7:30 – 15:30

wtorki

7:30 – 18:00

wtorki

15:00 – 17:00

środy

7:30 – 15:30

środy

14:00 – 18:00

czwartki

7:30 – 18:00

czwartki

16:00 – 18:00

piątki

7:30 – 15:30

Filia Punktu Konsultacyjnego Rynek Podgórski 4/2a

DYŻURY PSYCHOLOGA

DYŻURY PRAWNIKA

poniedziałki

14:00 – 16:00

poniedziałki

17:00 – 19:00

czwartki

16:00 – 18:00

czwartki

16:00 – 18:00

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA ALCO TEL

12/ 411 60 44

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Jeśli szukasz informacji, porady, wsparcia w sytuacji kryzysowej związanej z piciem alkoholu prze Ciebie lub bliską Ci osobę – zadzwoń.

Nasz Telefon dedykowany jest szczególnie osobom dotkniętym problemem alkoholowym (osoby uzależnione, rodziny lub bliscy osób uzależnianych, osoby pijące ryzykownie). Telefoniczne poradnictwo jest również świadczone osobom nadużywającym innych substancji psychoaktywnych, doświadczonym przemocą, problemami zdrowotnymi i innymi problemami egzystencjalnymi. Jedną z nielicznych tego typu działalności pomocowych w Polsce, działających całą dobę.

Nasz telefon zaufania realizowany jest jako forma sygnalizacji problemów społecznych z różnych obszarów. Świadczymy doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany osobom, które przeżywają trudności. Kontakt naszym Telefonem Zaufania może nawiązać każda potrzebująca osoba, zwłaszcza w momencie kryzysu lub sytuacji suicydalnej. Specjaliści dyżurujący w telefonie zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie, rozmowę, udzielenie informacji. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonu Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji pomocowych oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. Szczególnie w sytuacjach zagrożenia samobójstwem stosowana jest przez dyżurujących procedura mająca na celu jak najdokładniejsze zebranie informacji oraz przekazanie informacji o zagrożeniu do służb ratunkowych. Problematykę kwestii zgłaszanych przez osoby dzwoniące rozpatruje się w kilku obszarach takich jak:

 • problemy egzystencjalne, np.: myśli, zamiary, próby samobójcze, przemoc psychiczna,
 • kwestie informacyjno – poznawcze, np.: nagłe wypadki, pytania z różnych dziedzin wiedzy,
 • problemy rodzinne, np.: konflikty małżeńskie i partnerskie, trudności wychowawcze, przemoc w rodzinie,
 • problemy społeczne, np.: bezrobocie, kwestie prawne, socjalne, przemoc ekonomiczna,
 • uzależnienia, np.: alkoholizm, narkomania, nikotyna, hazard, komputer, zakupy, diety, procedura postanowienia sądowego o leczeniu odwykowym,
 • problemy seksualne, np. : przemoc, ciąża, orientacje,
 • problemy zdrowotne, np.: choroby w tym psychiczne, niepełnosprawność.

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
– prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
– rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
– prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.