Doradca zawodowy

 DORADCA ZAWODOWY

mgr JULITA GÓRSKA

KONTAKT INDYWIDUALNY PRZEZ LIBRUS

Zadania doradcy zawodowego to m.in.:

– Wykonywanie badań zainteresowań, zdolności i kompetencji społecznych  (diagnoza umiejętności i możliwości zawodowych),

– Prowadzenie zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu  poszukiwaniu zatrudnienia,

– Udzielanie porad indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór zawodu,

– Przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej młodzieży w formie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji,

– Organizowanie i uczestnictwo w targach edukacyjnych, giełdach zawodów.

LINKI do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

 

Informacje dla maturzystów http://www.maturzysty.info
Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów http://www.uczelnie.info.pl
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Informacje o studiowaniu za granicą http://www.dreamfoundation.eu
Katalog zawodów, testy, uczelnie http://www.kluczdokariery.pl

http://praca-enter.pl/

 

Testy na orientację zawodową http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1
Gra komputerowa pozwalająca na zbadanie predyspozycji zawodowych http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/pobierz-tajemnice-aeropolis
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna- informacje o egzaminie maturalnym http://www.oke.waw.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna- informacje o egzaminie maturalnym http://www.cke.edu.pl
Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym http://www.ore.edu.pl; http://www.ore.edu.pl/dla-uczniow; http://www.ore.edu.pl/dla-rodzicow-2
Ogólne informacje o szkołach http://www.szkolnictwo.pl
Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze http://www.ohpdlaszkoly.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje http://www.koweziu.edu.pl
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

 

 

Informacje na temat poszukiwania pracy;możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+) http://zielonalinia.gov.pl/

 

www.mlodziez.org.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową http://www.olimpiada.sdsiz.pl
Portal Perspektyw http://www.perspektywy.pl/portal
Publikacje Euroguidance http://euroguidance.pl/index.php?id=5
Urząd Pracy m.st. Warszawy http://www.up.warszawa.pl
Oświatowe ABC – Krok przed decyzją http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf        
Oświatowe ABC – Obalamy mity o egzaminie http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/ABC/abc_oswiaty_egzaminy.pdf
Rozwijam skrzydła- filmy animowane dla gimnazjalistów http://new.koweziu.edu.pl/nasze
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Dokumenty Europass http://europass.org.pl

Informacje na temat dokonywania wyboru zawodu: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=pzawodowe&methid=61617177&page=subjectpage&item=6630

http://maturzysta.dlastudenta.pl/artykul/15_branz_w_ktorych_maturzysci_znajda_prace,106517.html