MATURA MIĘDZYNARODOWA IB

Matura składa się z dwóch części. Pierwsza wewnętrzna (Internal Assessment) część stanowi ok 20-30% oceny końcowej i oceniana jest przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. W ramach matury wewnętrznej uczniowie przygotowują prace podczas roku szkolnego lub uczestniczą w egzaminie ustnym z języków. Sesja egzaminacyjna IB odbywająca się w maju, w szkole ucznia to część zewnętrzna matury (External Assessment) oceniana przez zewnętrznych egzaminatorów IBO.

Uczeń zdaje 6 wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie, na którym je realizował. Z egzaminów może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Najwyższą oceną możliwą do uzyskania z każdego przedmiotu jest 7 punktów. Dodatkowe, maksymalnie 3 punkty, uczeń może uzyskać za wspólny wynik za pracę badawczą Extended Essay i z przedmiotu Theory of Knowledge. Za zajęcia CAS na maturze IB nie przyznaje się punktów.

Aby uzyskać Dyplom Matury Międzynarodowej IB należy:
1. zrealizować 6 przedmiotów IB DP i zaliczyć wymagania części wewnętrznej egzaminu z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych;
2. uzyskać pozytywną ocenę ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych i uzyskać co najmniej 24 punktów przy zachowaniu określonych warunków (np. uzyskać co najmniej 12 punktów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (HL); uzyskać co najmniej 9 punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym (SL);
3. zaliczyć 3 obowiązkowe elementy tzw. CORE: przedmiot Theory of Knowledge (TOK), pracę badawczą Extended Essay (EE) oraz zajęcia Creativity, Activity, Service (CAS).