Inspektor Ochrony Danych

Pani Anna Borowczak

ul. Wielopole 17a

tel. 12 616-84-09