Osiągnięcia 2012/2013

GRATULUJEMY!

SONI KASPRZYCKIEJ

stypendium Ministra Edukacji Narodowej


WERONICE SITKO 

stypendium Rady Ministrów

 

KAMILI MORAWSKIEJ

KATARZYNIE PARVI

stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej

 

MAŁGORZACIE SALAWIE

stypendium  Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

EMILII PONISZ

uzyskania tytułu laureata XVII Konkursu Wiedzy Uniwersytecie Jagiellońskim


KATARZYNIE PARVI

ANGELICE ZAWADZIE

uzyskania tytułu laureata III Olimpiady Języka Hiszpańskiego

 

MAŁGORZACIE DŁUGOSZ

tytułu laureata XXXVI Olimpiady Języka Niemieckiego

 

MAŁGORZACIE SALAWIE

tytułu laureata Olimpiady o „Diamentowy indeks AGH”

 

MAKSYMILIANOWI BUBULI

 tytułu finalisty Olimpiady o „Diamentowy indeks AGH”

 

BARTŁOMIEJOWI JANICZAKOWI

tytułu finalisty Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematyki

 

EMILII GOMÓLAK

wyróżnienia za pracę badawczą na etapie wojewódzkim Olimpiady Biologicznej