Nr konta bankowego

RADA RODZICÓW VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

    NR KONTA BANKOWEGO 

31 1500 1142 1211 4004 5361 0000

W opisie przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.