Oddziały międzynarodowe

ODDZIAŁY MIĘDZYNARODOWE

Nauka w oddziałach międzynarodowych trwa  cztery lata. Przez pierwsze dwa lata uczniowie realizują podstawę programową z przedmiotów obowiązkowych w liceum ogólnokształcącym klasy dwujęzycznej. Klasa pierwsza oraz druga ma także za zadanie przygotować uczniów do realizacji programu matury międzynarodowej IB.

Program IB Diploma Programme będzie realizowany w dwóch ostatnich klasach oddziału międzynarodowego czyli w klasie trzeciej i czwartej  liceum. Klasa czwarta kończy się egzaminami umożliwiającymi uzyskanie dyplomu matury międzynarodowej IB, który zgodnie z polskim prawem oświatowym odpowiada polskiej maturze. Więcej informacji o programie IB Diploma Programme  w zakładce:  Program IB Diploma Programme.

Rekrutacja do klasy pierwszej oddziałów międzynarodowych odbywa się w ramach ogólnodostępnej rekrutacji do samorządowych szkół średnich. Kandydaci do oddziałów międzynarodowych muszą pozytywnie zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów oddziałów międzynarodowych.  Więcej informacji w zakładce:  Rekrutacja.