Osiągnięcia 2011/2012

GRATULUJEMY!


DARII KRAUZOWICZ

prestiżowego stypendium DAAD-Vollzeit-Stipendium

 

ESTERZE SENDECKIEJ

stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa

 

KATARZYNIE PARVI

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

SONI KASPRZYCKIEJ

uzyskania tytułu laureata II Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: mgr Teresa Sikora

 

JOANNIE SZCZUKIEWICZ

uzyskania tytułu laureata XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Opiekun: dr Paweł Moskała

 

KATARZYNIE PARVI

uzyskania tytułu finalisty II Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: mgr Małgorzata Dorosz

 

SONI KASPRZYCKIEJ

uzyskania tytułu finalisty XXXVI Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Zofia Grzesik i mgr Artur Kowalski

 

PATRYKOWI KONIOROWI

uzyskania tytułu finalisty XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Opiekun: dr Paweł Moskała

 

WERONICE TOKARCZYK

uzyskania tytułu laureata XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

 

KATARZYNIE GLINIE

uzyskania tytułu laureata w Małopolskim Konkursie Chemicznym dla uczniów klas III

Opiekun: dr Małgorzata Krzeczkowska

 

KINDZE STRZEBOŃSKIEJ

uzyskania tytułu laureata w Małopolskim Konkursie Chemicznym dla uczniów klas II

Opiekun: dr Małgorzata Krzeczkowska

 

MARCIE BOCHENEK

WERONICE FUDAŁA

uzyskania tytułu finalisty w konkursie Losy Polaków na Syberii

Opiekun: mgr Wojciech Rak

 

JOANNIE LABAK

ANASTAZJI LUBAŃSKIEJ

MACIEJOWI NOWAKOWI

DOMINICE WEROŃSKIEJ

udziału w ustnym etapie okręgowym XXXVI Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Zofia Grzesik, mgr Artur Kowalski i mgr Ewa Lubińska

 

JUSTYNIE KIEŁKOWICZ

udziału w ustnym etapie okręgowym XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Opiekun: dr Marlena Maciejewska

 

ESTERZE SENDECKIEJ

udziału w ustnym etapie okręgowym XXXVIII Olimpiady Historycznej 

Opiekun: mgr Wojciech Rak

 

ADRIANIE JANKOWSKIEJ

udziału w ustnym etapie okręgowym XXXVI Olimpiady Artystycznej

Opiekun: mgr Izabela Żelazna

 

KATARZYNIE BOGUCKIEJ

MARCIE HACZYK

NATALII POLAŃSKIEJ

SARZE WIDERZE

udziału w ustnym etapie okręgowym XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

 

ANNIE BROŻEK

ANNIE CZYŻ

KINDZE DŁUGOSZEWSKA

KAROLINIE GASTOŁ

JOANNIE HOFFMANN

MAGDALENIE HOFFMANN

SONI KASPRZYCKA

KAROLINIE KOŁACZYK

KATARZYNIE KUT

MARKOWI KUŹMIŃSKIEMU

MAGDALENIE ŁAZAREK

WERONICE MACH

NOEMI NAPRUSZEWSKIEJ

MARCIE NOCULI

KATARZYNIE PARVI

ANNIE MARII PILIPISZYN

ANECIE PITYŃSKA

PATRYCJI SITO

JUSTYNIE SKRZAT

MAŁGORZACIE SZWED

MARII ZACZEK

ANGELICE ZAWADA

udziału w drugim etapie II Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekunowie:

1h – mgr Małgorzata Michalska Derlatka

2h – mgr Małgorata Dorosz

3h- mgr Teresa Sikora

Konsultacje z literatury hiszpańskiej mgr Sylvia Lopez Garcia

 

PATRYCJI GRZYB

KAROLINIE HESS

udziału w pisemnym etapie okręgowym XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Opiekun: dr Marlena Maciejewska

 

BARTŁOMIEJOWI JANICZAKOWI

zakwalifikowania się do II etapu X Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

MAŁGORZACIE SOLAWIE

AGNIESZCE WRÓBEL

ALEKSANDRZE OLEKSY

GABRIELI KUREK

MIKOŁAJOWI KLAMANOWI

zakwalifikowania się do półfinału Konkursu Matematycznego SOKÓŁ

Opiekun: mgr Aleksandra Włodek