Deklaracja Misji IB

 

 

Organizacja The International Baccalaureate® ma na celu umożliwienie rozwoju kompetencji specjalistycznych i społecznych u młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i bezpieczny świat poprzez wzajemne zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Organizacja IB współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami międzynarodowymi w celu opracowania ambitnych programów edukacji międzynarodowej i rygorystycznej ich oceny. Programy te zachęcają uczniów na całym świecie do aktywności, empatii i uczenia się przez całe życie, oraz rozumienia, że ludzie z innych kręgów kulturowych mają prawo do swoich poglądów.