Program IB Diploma Programme

Program IB Diploma Programme 

W czerwcu 2021 r. VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie uzyskało uprawnienia International Baccalaureate IB Diploma Programme i uzyskało status IB World School.

Szkoły IB World podzielają wspólną filozofię – zobowiązanie do doskonalenia nauczania i uczenia się zróżnicowanej i integracyjnej społeczności uczniów poprzez dostarczanie ambitnych, wysokiej jakości programów edukacji międzynarodowej, które mają wspólną wizję.

Tylko szkoły autoryzowane przez International Baccalaureate mogą oferować którykolwiek z czterech programów akademickich: Primary Years Program (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme lub Career-related Program (CP). Więcej informacji na temat IB i jego programów można znaleźć na stronie https://www.ibo.org/