Dyrygent

Anna Gertner – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalności Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych w klasie dyrygentury chóralnej dra Andrzeja Korzeniowskiego. Ukończyła również Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie śpiewu solowego oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie w specjalności muzyka kościelna (instrument główny: organy).

Dokształcała się na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowych Studiach Artystycznych Form Aktywności Ruchowej (Taniec) na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Swoje umiejętności rozwijała na wielu kursach mistrzowskich, zarówno organowych, jak i wokalnych.

Współpracowała z wieloma chórami i zespołami w kraju i za granicą, m.in. z Europa Chor Akademie w Moguncji (Niemcy) czy Chór Polskiego Radia w Krakowie. Jako dyrygent pracowała w Żeńskim Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 2018-2021 dyrygowała również Chórem Żeńskim Enigma w Kluczach. Od 2015 r. prowadzi założony przez siebie Chór Allegria w Krzeszowicach. W 2022 r. objęła również stanowisko dyrygenta Chóru VI LO w Krakowie.

Jest założycielem i właścicielem Centrum Sztuki Muzycznej w Krzeszowicach, gdzie prowadzi klasę fortepianu oraz śpiewu.