Lista instytucji w których można szukać pomocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Radziwiłłowksa 8b

Tel. Całodobowy 12 421 92 82

Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Ul. Kopernika 21 a, Kraków

Gabinet lekarski

12 424 87 56

Rejestracja:

12 424 87 43

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera

REJESTRACJA (poziom -1):

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00,

czwartek w godz. 8.00 – 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.30 tel. 12 64 68 379

Pomoc terapeutyczną dla młodzieży i rodziny można otrzymać w poniższych ośrodkach:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera (jest tu Poradnia dla Dzieci i młodzieży, psychiatra też)

REJESTRACJA (poziom -1):

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00,

czwartek w godz. 8.00 – 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.30 tel. 12 64 68 379

2. KOT KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII

ul. Helclów 23a

Tel. 0124221858

e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

3. KIP – KRAKOWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Oddziały:

Ul. Krakowiaków

+48 12 644 12 66 w. 21

+48 12 644 12 66 w. 24

Ul. Ptaszyckiego

+48 12 682 11 50,

+48 692 960 436

Ul. Podbrzezie T

+48 12 423 02 28

+48 783 222 263

http://kip.edu.pl/

4. FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU

Szlak 20,

31-153 Kraków

fundacja@naszlaku.org

telefon: 607 882 232

5. KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE

https://kcp.krakow.pl/psychoterapia/oferta-psychoterapii-dla-mlodziezy

ul. Zamoyskiego 56

tel.: 12 4224669

tel.,fax: 12 4221655

e-mail: poczta@kcp.krakow.pl

6. Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno

Aleja Pokoju 7

Telefon kontaktowy: 12 418 08 11 (w godz. 15:00 – 18:00)

7. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Ul. Rozrywka 1- punkt konsultacyjny

Tel.12 411 41 21

Telefon Zaufania 12 411 60 44

8. KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ul. Wielicka 73, Kraków

Tel. 12 425 57 47

Inne ośrodki pomocowe:

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Józefińska 14, Kraków

tel. 12 616 54 27

Dział Rodzin Zstępczych

ul. Piłsudskiego 29

2. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Słowackiego 20, Kraków

tel. 12 634 42 66

3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI

ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31 – 137 Kraków

tel. 12 165 24 74 p. Maciej Szmidt (Wydział prewencji)

4. KOMISARIAT POLICJI I W KRAKOWIE

ul. Szeroka 35, 31-053 Kraków

tel: 12 61 57 039 (p. Tomasz Słowik)