Osiągnięcia uczniów

OSIĄGNIĘCIA 2023/2024

GRATULUJEMY!

MATEUSZOWI KAMIŃSKIEMU

uzyskania stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

 

JULII KOWALSKIEJ

uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

 

MARTYNIE WALCZAK z KL.3B

tytułu finalisty Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

ANASTAZJI PAZDAN z KL. 2C

tytułu finalisty XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej

 

GABRIELI WILK z KL. 3G

tytułu finalisty XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

 

MARCIE KOZACZEWSKIEJ z KL. 3A

zakwalifikowania się do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Znajomości Afryki

 

MATEUSZOWI MAJCIE z KL.  4D
tytułu laureata  Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki

 

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU z KL. 4B
JAKUBOWI POPIELI z KL. 4F
tytułu finalisty Olimpiady Biologicznej

 

BARTOSZOWI MASTALERZOWI z KL. 4D

tytułu finalisty  XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

KONRADOWI WALERUKOWI

tytułu finalisty 47. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

ANIELI KLUCZEWSKIEJ z KL. 1C

tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

ZOFII LEGIERSKIEJ z KL. 3B

zakwalifikowania się do Centralnego etapu Konkursu Neurobiologicznego Brain Bee 2024

 

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU z KL. 4B
JAKUBOWI POPIELI z KL. 4F

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej

 

ALEKSANDRZE CYGAN z KL. 4F
SZYMONOWI GALICKIEMU z kl. 3F

zakwalifikowania się do finału Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej

 

OSIĄGNIĘCIA 2022/2023

GRATULUJEMY!

ANNIE SCHWARZ

MATEUSZOWI KAMIŃSKIEMU

uzyskania stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU

uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

MATEUSZOWI KAMIŃSKIEMU z KL. 4D

tytułu laureata I stopnia XVI Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki

oraz tytułu laureata III stopnia XVI Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki

 

MAI PAWŁOWICZ z KL. 2A

tytułu laureata LIII Olimpiady Literatury i Języka polskiego IBL PAN

 

MARCIE KOZACZEWSKIEJ z KL. 2A

tytułu laureata Olimpiady Teologii Katolickiej

 

MAI KUŹNIARSKIEJ z KL. 4A

tytułu laureata XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego

 

ANNIE SCHWARZ z KL. 4C

tytułu laureata Olimpiady Języka Niemieckiego

 

WERONICE URBANIK

tytułu finalisty LIII Olimpiady Literatury i Języka polskiego IBL PAN

 

ALEKSANDRZE JASIŃSKIEJ z KL. 2F

tytułu finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej

 

MARCELINIE KOŁACZ z KL. 2B

tytułu finalistki Olimpiady Biologicznej

 

MAI KANI z KL. 2A

tytułu finalisty Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

JULII CYGANIK z KL. 2A

tytułu finalisty Olimpiady Teologii Katolickiej

 

TYMONOWI MARCOWI z KL. 4H

EWIE SKOMRO z KL. 4H

KAROLINIE TARAZONA SERRADOR – z KL. 3I

NATALII KOZIOŁ – z KL. 4H

JUSTYNIE GOLEMO – z KL. 3A

tytułu finalisty Olimpiady Języka Hiszpańskiego

 

JAKUBOWI HOSANIAKOWI z KL. 1D

tytułu finalisty VII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

MARCELINIE KOŁACZ z KL. 2B

ALEKSANDRZE JASIŃSKIEJ z KL. 2F

uzyskania tytułu finalisty XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

 

MARCELINIE KOŁACZ z KL. 2B

zakwalifikowania się do centralnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2022/2023

 

MAI PAWŁOWICZ z KL. 2A
WERONICE URBANIK z KL. 2E

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

ALEKSANDRZE JASIŃSKIEJ z KL. 2F

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Biologiczno-Ekologicznej

 

ANNIE SCHWARZ z KL. 4C

zakwalifikowania się do centralnego etapu 46. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

MATEUSZOWI KAMIŃSKIEMU z KL. 4D

zakwalifikowania się do finału Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w dwóch przedmiotach: matematyce i fizyce.

 

OSIĄGNIĘCIA 2021/2022

GRATULUJEMY!

 

MATEUSZOWI KAMIŃSKIEMU z KL. 3Dp

tytułu laureata 5. miejsca 71. Olimpiady Fizycznej

 

NATALII MIREK z KL. 3A2

zwycięstwa oraz tytułu laureata w XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie

LIWII PĘDZIWILK z KL. 3C

uzyskania tytułu finalisty w XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie

 

ANNIE SCHWARZ z KL. 3CP

tytułu laureata 45. Olimpiady Języka Niemieckiego

JUSTYNIE KUNZ z KL. 2B

tytułu finalisty 45. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

ADRIANNIE FAŁOWSKIEJ z KL. 3a1

PATRYCJI PAJDAK z KL. 3b

tytułu  laureata Olimpiady Wiedzy Chemicznej Wydziału Chemii UJ.

 

EWIE SROCE z KL. 3Cp

KAROLINIE BOSAK z KL. 2Ep

uzyskania tytułu finalisty LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

KAROLINIE CHUDZIŃSKIEJ z KL. 3Fp

uzyskania tytułu finalisty XLV Olimpiady Języka Francuskiego.

 

NADII PIWEK z KL. 1E
MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU –  2B
uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

EWIE SROCE z KL. 3C
KAROLINIE BOSAK z  KL. 2E

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Języka Polskiego

 

NATALII KRUK z KL. 2I

zakwalifikowania się do finału VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada.

 

KAROLINIE CHUDZIŃSKIEJ z KL. 3F

zakwalifikowania się do etapu centralnego XLV Olimpiady Języka Francuskiego

 

JUSTYNIE KUNZ z KL. 2B

ANNIE SCHWARZ z KL. 3CP

zakwalifikowania się do etapu centralnego 45. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

NADII PIWEK z KL. 1E

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU z KL. 2B

zakwalifikowania się do etapu centralnego VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

OSIĄGNIĘCIA 2020/2021

GRATULUJEMY!

 

ANNIE SCHWARZ z KL. 2C

tytułu laureata 44. Olimpiady Języka Niemieckiego

oraz

JUSTYNIE KUNZ z KL. 1B

SARZE MAJKOWSKIEJ z KL. 3C

tytułu finalisty 44. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

JULICIE ŚWIERCZYŃSKIEJ z KL. 1B

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU z KL. 1B

tytułu laureata V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

ZUZANNIE MATURZE z KL. 2H

DOMINIKOWI WRZEŚNIAKOWI z KL. 2a3

tytułu laureata LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

oraz

NATALII BARANEK z KL. 2D
KAMILI BOGACZ z KL. 2E
KINDZE ŚLIWIE 2E
tytułu finalisty LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

JAKUBOWI BORKOWSKIEMU z KL. 3C

MATEUSZOWI RZEPCE z KL. G1

tytułu finalisty V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

DAMIANOWI MAGIROWSKIEMU z KL. 2a2

tytułu laureata XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

oraz

PATRYKOWI MISIŁO z KL. 2d

tytułu finalisty XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

 

ZOFII KLOSCE z KL. 3a1

tytułu finalisty Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

DOMINIKOWI WRZEŚNIAKOWI z KL. 2a3

tytułu finalisty 45. Olimpiady Artystycznej w sekcji: historia sztuki

 

WOJCIECHOWI SMOLE z KL. 3a3

tytułu finalisty 45. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

 

KAROLINIE BOSAK z KL. 1E

tytułu laureata XXI Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół średnich

 

NATALII MIREK z KL. 2a2

tytułu finalisty XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

 

WERONICE KORYCKIEJ z KL. 2H

KINDZE KACZMARCZYK z KL. 2H

tytułu finalisty Małopolskiego konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?”

 

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI z KL. 3g2

zakwalifikowania się do etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

WOJCIECHOWI SMOLE z kl.3a3

zakwalifikowania się do etapu centralnego 45. Olimpiady Języka Angielskiego

 

JUSTYNIE KUNZ z kl.1B

ANNIE SCHWARZ z kl. 2C

SARZE MAJKOWSKIEJ z kl. 3C

zakwalifikowania się do zakwalifikowania się do do etapu centralnego 44. Olimpiady Języka Niemieckiego

 

DOMINIKOWI WRZEŚNIAKOWI z kl. 2a3

zakwalifikowania się do etapu centralnego 45. Olimpiady Artystycznej w sekcji: historia sztuki

 

ANNIE NOWAK z kl. 3b1

uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

BARBARZE FILIPEK z kl. 3b2

HANNIE LIRO z kl 1B

JULICIE ŚWIERCZYŃSKIEJ z kl.1B

MICHAŁOWI PTASZYŃSKIEMU z kl. 1B

zakwalifikowania się do etapu centralnego V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

DAMIANOWI MAGIROWSKIEMU – KL. 2A2

PATRYKOWI MISIŁO – KL. 2G

zakwalifikowania się do etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

 

JAKUBOWI BORKOWSKIEMU –  KL. 3C

MATEUSZOWI  RZEPCE  – KL. 3G1

zakwalifikowania się do III etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

NATALII BARANEK – KL. 2D
KAMILI BOGACZ – KL. 2E
ZUZANNIE MATURZE – KL. 2H
KINDZE ŚLIWIE – KL. 2E
DOMINIKOWI WRZEŚNIAKOWI (teatrologia) – KL. 2A3

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

 

 

DARII IVANCHENKO z KL. 1C

nagrody III stopnia w finale Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych

 

 

OSIĄGNIĘCIA 2019/2020

GRATULUJEMY!

MAGDALENIE FOLWARSKIEJ – KL. 3F

otrzymania stypendium  Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

 

PATRYKOWI MISIŁO – KL. 1D

tytułu finalisty XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

ANNIE JULII SCHWARZ – KL. 1Cp

tytułu finalisty 43 Olimpiady Języka Niemieckiego

 

BARBARZE FILIPEK – KL. 2B2

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU – KL. 3G

tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

KATARZYNIE KURZYDŁO – KL. 3A2

DAMIANOWI MAGIROWSKIEMU – KL. 1A2

tytułu finalisty XLIII edycji Olimpiady Języka Francuskiego

 

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI – KL. 2G2

tytułu finalisty XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

ŁUKASZOWI RAKOCZEMU – KL. 2G2

tytułu finalisty XV Olimpiady Przedsiębiorczości

 

MICHAŁOWI SATURCZAKOWI – KL. 3D

tytułu laureata II stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Krakowskiej” w zakresie matematyki

 

GABRIELI KOWAL –  KL. 3C (teatrologia)

JACKOWI NIEMCOWI – KL. 2C (teatrologia)

ZUZANNIE MATURZE – KL. 1H

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Języka Polskiego

 

KRZYSZTOFOWI SMYKLI – KL. 1A1

WOJCIECHOWI SMOLE -KL. 2A3

zakwalifikowania  się do etapu finałowego 44. Olimpiady z Języka Angielskiego

 

BARBARZE FILIPEK – KL. 2B2

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU – KL. 3G

awansu do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI – KL. 2G2

zakwalifikowania się do etapu centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

KATARZYNIE KURZYDŁO – KL. 3A2

DAMIANOWI MAGIROWSKIEMU – KL. 1A2

zakwalifikowania się do etapu centralnego XLIII edycji Olimpiady Języka Francuskiego

 

ALEKSANDROWI SZEWCZYKOWI – KL. 3C

zwycięstwa  w XVII Krakowskim Konkursie Recytatorskim w kategorii szkół średnich

 

KAROLINIE BEDNARZ – KL. 2E

zakwalifikowania się do drugiego etapu III Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja – wychowanie – pomoc.

 

BARBARZE BUŚKO – KL. 3B

WERONICE CIEŚLI – KL. 2F

DAMIANOWI MAGIROWSKIEMU – KL. 1A2

PAULINIE MROŻEK – KL. 2E

JULII SUMERA – KL. 3E

ANNIE JULII SCHWARZ – KL. 1Cp

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 43 Olimpiady Języka Niemieckiego

 

EWIE GALICY – KL. 2A1

KATARZYNIE KADULI – KL. 2A1

ALEKSANDRZE MAZIARCE – KL. 1A1

zwycięstwa  w V Małopolskim Konkursie „Wiedzy o historii i kulturze USA”

 

MAGDALENIE CZEKAJ – KL. 1C

II miejsca w Małopolskim Turnieju Recytatorskim Poezji Współczesnej im. A. Bursy

 

MAGDALENIE WAWRZESZKIEWICZ – KL.2A3

wyróżnienia w Małopolskim Turnieju Recytatorskim Poezji Współczesnej im. A. Bursy.