Osiągnięcia 2013/2014

GRATULUJEMY!

MAŁGORZACIE DŁUGOSZ

ALEKSANDRZE BRACH

ANGELICE ZAWADZIE

uzyskania Stypendium Edukacyjnego Miasta Krakowa

 

AGNIESZCE TWARDOSZ KL.1H1

tytułu laureata 38. Olimpiady Języka Angielskiego (3 miejsce w Polsce)

 

BARTŁOMIEJOWI  JANICZAKOWI KL. 2H

tytułu laureata XII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

JUSTYNIE MACIARZ KL. 3B

tytułu laureata w Małopolskim Konkursie Wiedzy Chemicznej dla klas III organizowanym przez Wydział Chemii UJ 

 

JOANNIE PLIS

zwycięstwa w VII WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZYM TYGRZYK

 

JACKOWI LITEWCE KL. 1B2

zwycięstwa w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Włoszech

 

DOMINIKOWI SETLAKOWI z kl. 2C

II miejsca w XI Krakowskim Konkursie Recytatorskim

 

JAKUBOWI BRYLOWI z kl. 2D

SERGIUSZOWI OLSZEWSKIEMU z kl. 2D

KRZYSZTOFOWI SITKO z kl. 2D

BARTOSZOWI ZIELIŃSKIEMU z kl. 2D

wyróżnieniA w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka”

 

DRUŻYNIE W SKŁADZIE:

BARTŁOMIEJ JANICZAK KL. 2H

KAROL KRUK KL. 2H

PIOTR REGDOS KL. 1H1

zwycięstwa w XI edycji Krakowskiej Licealnej Szkoły Debat

 

NATALII ŻACHOWSKIEJ kl. 3C

zakwalifikowania się do finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej

opiekun: dr Marlena Maciejewska

 

BARTŁOMIEJOWI  JANICZAKOWI KL. 2H

ANNIE KOZUBIE KL. 2H

NATALII TWARDOSZ KL. 2H

KAROLINIE DUBER KL.3H

IZABELI PEŁKA KL. 1H1

zakwalifikowania się do finału IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego.

 

AGNIESZCE TWARDOSZ KL.1H1

zakwalifikowania się do finału 38. Olimpiady Języka Angielskiego

 

BARTŁOMIEJOWI  JANICZAKOWI KL. 2H

zakwalifikowania się do finału XII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

GABRIELI MERMON

tytułu laureata konkursu Know America

 

PAULINIE DĄBROWIE – kl. 2H

BARTŁOMIEJOWI  JANICZAKOWI – kl. 2H

JAGODZIE JUCHA – kl. 2H

NATALII KRYGIER – kl. 1C

MARKOWI KUŹMIŃSKIEMU – kl. 3H

EWELINIE RACHWAŁ – kl. 2H

zakwalifikowania się do II etapu XII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej

Opiekun: mgr Agata Jaszczur

 

NATALII PLICHCIE – kl. 2A2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Języka Polskiego

Opiekun: dr Marlena Maciejewska

 

KATARZYNIE BYLICY – kl. 2E1

IZABELI CZAK – kl. 2E2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Języka Polskiego

Opiekun: mgr Iwona Fedan

 

JERZEMU KŁOSOWI – kl. 2D

ANNIE KOZUBIE – kl. 2H

JUSTYNIE NENKO – kl. 2E2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Dorota Ochwat

                mgr Aneta Wojtaszek

 

ADRIANNIE WOJAS – kl. 2C

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej     

Opiekun: mgr Grzegorz Harabasz

 

FAUSTYNIE STRĄK – kl. 2A1

ANNIE PAPAJ – kl. 2A1

RUDOLFOWI MICZKA – kl.3E

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej

Opiekun: mgr Wojciech Rak

 

MAGDALENIE GÓRSZCZAK – kl. 2A2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XXVI Olimpiady Filozoficznej

Opiekun: dr Małgorzata Ziąbka

 

AGNIESZCE BIEŃ – kl. 3C

JULII SCHRAMM – kl. 1C

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 37 Olimpiady Języka Niemieckiego

Opiekun: mgr Anna Gurgul

 

FILIPOWI FULA  – kl. 1G

MARII KŁÓSEK-GNIEWKOWSKIEJ – kl. 2F

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 37 Olimpiady Języka Niemieckiego

Opiekun: mgr Paweł Pabian

 

BEACIE KINESZCZUK

MACIEJOWI NOWAKOWI

KAROLINIE DUBER

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 38. Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Katarzyna Płaza

 

AGNIESZCE TWARDOSZ

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 38. Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Artur Kowalski

 

JUSTYNIE JĘDRZEJCZYK

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 38. Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: Agnieszka Batko

 

ZUZANNIE BERWECKIEJ

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 38. Olimpiady Języka Angielskiego

 

AGACIE JAKUBOWSKIEJ

MARCIE BOCHENEK

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 38. Olimpiady Języka Angielskiego

Opiekun: mgr Ewa Lubińska

 

KAROLINIE PABIAN – kl. 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XL Olimpiady Geograficznej

Opiekun: mgr Izabela Klec

 

JUDYCIE KULPIŃSKIEJ – kl. 1G

DAMIANOWI MOLICKIEMU – kl. 1G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XL Olimpiady Geograficznej

Opiekun: mgr Sławomir Kubas

 

JUSTYNIE MACIARZ – kl. 3B

ANNIE DĘBOWSKIEJ – kl. 3B

PATRYCJI SZMEREK – kl. 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego  XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Opiekun: dr Agata Kurek

 

KATARZYNIE KACZMARCZYK – kl. 2A2

JUSTYNIE MACIARZ – kl. 3B

NADII MIKOŁAJCZYK – kl. 3B

EMILII GOMÓLAK – kl. 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLIII Olimpiady Biologicznej

Opiekun: dr Agata Kurek

 

JUSTYNIE MACIARZ – kl. 3B

zakwalifikowania pracy badawczej do II etapu Festiwalu Nauki Explory 2014

Opiekun: dr Agata Kurek

 

REGINIE CZUBAK – kl.3B

KAROLINIE KĘDZORA – kl. 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

Opiekun: dr Agata Kurek

 

JUSTYNIE MACIARZ – kl. 3B

KATARZYNIE KACZMARCZYK –  kl. 2A1

wyróżnienia za pracę badawczą na etapie wojewódzkim XLIII Olimpiady Biologicznej. Prace będą brać udział w Konkursie Młodych Naukowców

 

ANNIE PILIPISZYN – kl. 3H

DAGMARZE KRÓL – kl. 3H

WERONICE TATARA – kl. 3H

KOLLICIE MERBORO ZEVALLOS – kl. 3H

MARKOWI KUŹMIŃSKIEMU – kl. 3H

KAROLINIE DUBER – kl. 3H

KAMILI TOPA – kl.3H

KRYSTYNIE BŁASZKIEWICZ – kl. 3H

MONICE TOMASIK – kl. 3H

zakwalifikowania się do etapu okręgowego IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: mgr Teresa Sikora

 

NATALII TWARDOSZ – kl. 2H

BARTŁOMIEJOWI JANICZAKOWI – kl. 2H

ALEKSANDRZE ROMANEK – kl. 2H

ANNIE KOZUBA – kl. 2H

AGNIESZCE LESZKO – kl. 2H

AGNIESZCE KOPCIŃSKIEJ – kl. 2H

ALICJI SŁOWIAK – kl. 2H

KLAUDII DĄBROŚ – kl. 2H

KAROLINIE PLUTA – kl. 2H

EWELINIE RACHWAŁ – kl. 2H

JOLANCIE SIWEK – kl. 2H

PAULINIE DĄBROWIE – kl. 2H

ALEKSANDRZE CIKAŁA – kl. 2H

KLAUDII ADAŚ – kl. 2H

ZUZANNIE ORNACKIEJ – kl. 2H

MARZENIE ADAMSKIEJ – kl. 2H

DOROCIE MACZUGA – kl. 2H

zakwalifikowania się do etapu okręgowego IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: Małgorzata Michalska-Derlatka

 

AGNIESZCE TWARDOSZ – kl. 1H1

MIKOŁAJOWI ŁUCZKO – kl.1H1

IZABELI PEŁKA – kl. 1H1

WIKTORII DZIDEK – kl. 1H1

AGACIE SMĘDER – kl. 1H1

SYLWI KWINTA – kl. 1H1

JULII MYCIELSKIEJ – kl. 1H1

KAROLINIE PIEPRZYCA – kl. 1H1

zakwalifikowania się do etapu okręgowego IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: Małgorzata Dorosz

 

ANNIE DĘBOWSKIEJ – kl. 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Opiekun: Magdalena Śmigasiewicz