Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 (wtorki)

Zebrania z rodzicami odbędą się:

12 września 2023 r. – spotkania z wychowawcami;

24.10.2023 r. – tzw. „dzień otwarty” dla rodziców uczniów naszej szkoły

28.11.2023 r. – zebrania klasowe

09.01.2024 r.  – zebrania klasowe (informacja o ocenach śródrocznych)

12.03.2024 r. – zebrania klasowe dla rodziców uczniów klasy czwartej i tzw. ” dzień otwarty”dla rodziców uczniów klasy wstępnej, pierwszej, drugiej, i trzeciej naszej szkoły:

09.04.2024 r. – zebrania klasowe dla rodziców uczniów klasy czwartej/informacja o przewidywanych ocenach końcowych/ i dla pozostałych rodziców uczniów naszej szkoły:

04.06.2024 r. – informacja dla rodziców uczniów klasy wstępnej, pierwszej, drugiej, i trzeciej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania