Kronika – rok szkolny – 2019/2020

Kronika – rok szkolny – 2019/2020

wrzesień i październik

Wycieczka na Ukrainę w ramach projektu Kresy Wschodnie – 05.09 – 09.09.2019

Grupa młodzieży z VI LO w dniach 05.09 – 09.09.2019 r. przebywała na wycieczce na Ukrainie w ramach  projektu Kresy Wschodnie, dotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Odwiedziliśmy Żółkiew, Lwów, Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Trembowla, Chocim, Okopy św. Trójcy, Kamieniec Podolski, Złoczów.

Wycieczka na Ukrainę odbyła się od 5. do 9. września 2019 roku. Uczestniczyło w niej 44 uczniów z klas drugich i trzecich naszego Liceum oraz czworo opiekunów.

Zbiórka uczestników miała miejsce w Krakowie przy ulicy Wawrzyńca. Po przekroczeniu granicy w Korczowej uczestnicy udali się w kierunku Żółkwi, gdzie podziwiali rzymskokatolicką kolegiatę św. Wawrzyńca, związaną bezpośrednio z hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Żółkiewskim a pośrednio z królem Janem III Sobieskim i jego ojcem Jakubem. Kolejnymi zwiedzanymi obiektami były zamek z przełomu XVI i XVII wieku, synagoga i kościół  Dominikanów. Grupa udała się z Żółkwi do Lwowa, by zwiedzić Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt. Uczestnicy wycieczki zatrzymywali się przy grobach zasłużonych Polaków – np. A. Grottgera, M. Konopnickiej, G. Zapolskiej, K. J. Ordona, S. Banacha. Odwiedzając nekropolie, uczniowie wygłosili Redutę Ordona A. Mickiewicza, Rotę M. Konopnickiej, Orlątko A. Oppmana, złożyli kwiaty i w zadumie zapalali znicze. Pierwszą noc spędzili we lwowskim hotelu Sonata.

Drugi dzień był spędzony pod opieką przewodniczki polskiego pochodzenia, która rozpoczęła pokazywanie swojego miasta od Wysokiego Zamku. We Lwowie obok najważniejszych zabytków (cerkiew Wołoska, katedra ormiańska, Rynek, kaplica Boimów, kościół Jezuitów, Wały Hetmańskie, kościół Bernardynów) uczniowie mogli zobaczyć mało znany pomnik Nikifora, monument poświęcony T. Szewczence, mieli też okazję, by złożyć kwiaty przy pomniku patrona VI Liceum Adama Mickiewicza. Spacer po najpiękniejszej części miasta był  uświetniony zwiedzaniem i obecnością na próbie we Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Ważnym dla polskiej historii miejscem jest katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w której podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku Jan Kazimierz złożył słynne śluby. Dzień spędzony we Lwowie był znakomitą lekcją historii.

7. września po pobudce, toalecie, śniadaniu, wykwaterowaniu grupa udała się do Oleska, by zwiedzić zamek związany z rodami Sobieskich i Rzewuskich. W zbiorach zamku znajdują się cenne meble, ikony, rzeźby, obrazy. Kolejnym obiektem na trasie był pałac w Podhorcach zbudowany dla hetmana S. Koniecpolskiego, odznaczający się pięknym, rozległym otoczeniem. Zupełnie inny w charakterze jest zamek w Chocimiu, budowla obronna usytuowana na wysokim brzegu Dniestru. Niewątpliwą korzyścią było poznanie przez uczniów różnych założeń pałacowych, rozwiązań architektonicznych. Kolejnym obiektem na trasie była ławra poczajowska, podczas zwiedzania której uczestnicy wycieczki zdobyli wiedzę o religii prawosławnej. Pobyt na terenie klasztoru, położonego na wzgórzu górującym nad miasteczkiem Poczajów, był okazją do poznania bogactwa wschodniej architektury sakralnej. Przyjazd do Krzemieńca przyczynił się do poszerzenia wiedzy literackiej (zwiedzanie muzeum J. Słowackiego, spacer do Liceum Krzemienieckiego), religijno-artystycznej (kościół parafialny, kościół Jezuitów – obecnie cerkiew) i historycznej (ruiny zamku, góra Bony). Kolejną noc grupa spędziła w hotelu w Krzemieńcu.

W czwartym dniu (niedziela) osoby zainteresowane miały możliwość uczestniczenia we mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, następnie zwiedzający udali się do Zbaraża.  Twierdza wiąże się z polską historią i literaturą. Jej obronę opisał Henryk Sienkiewicz. Podczas jazdy autokarem uczniowie mieli okazję obejrzeć adaptację filmową Ogniem i mieczem. Z myślą o dalszym zwiedzaniu (Kamieniec Podolski) wyświetlono również Pana Wołodyjowskiego. Ze Zbaraża grupa udała się w miejsce dwóch ważnych bitew z lat 1621 i 1673 do zamku w Chocimiu. Wzruszającym epizodem wycieczki było spotkanie z 93-letnią Polką. Kolejny etap związany był z Okopami św. Trójcy. W trakcie zwiedzania pilot dr Piotr Rabiej opowiadał o czasach konfederacji barskiej i o scenach z Nie-Boskiej Komedii Z. Krasińskiego. Ostatnią noc wycieczki grupa spędziła w Kamieńcu Podolskim w hotelu Kleopatra.

W godzinach porannych uczniowie zobaczyli Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła z charakterystycznym minaretem, pomnik M. J. Wołodyjowskiego, fortyfikacje miejskie, by następnie udać się do zamku w Kamieńcu Podolskim. Ostatnim zabytkiem poznanym na terenie Ukrainy były fortyfikacje zamku w Złoczowie. Podczas podróży uczniowie wypełniali starannie przygotowane karty pracy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkami z odwiedzanych miejsc. Po długiej podróży, przekroczeniu granicy w Medyce, wycieczka zakończyła się w Krakowie przy ul. Wawrzyńca, obok budynku VI LO.

Głównym, zrealizowanym celem wyjazdu było poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich. Udało się zaakcentować, że sens Kresów polega na różnorodności, wielokulturowości wynikającej z pogranicza. Uczniowie mieli okazję przemyśleć kwestię dialogu międzykulturowego, budowania relacji międzyludzkich i międzynarodowych, unikania postaw ksenofobicznych, nietolerancyjnych, nacjonalistycznych i szowinistycznych. Akcentowane było też poczucie zdrowej dumy narodowej, którą budować można przez poznanie osiągnięć wielkich przodków.

Na trasie wycieczki znalazły się obiekty związane z polską historią (Żółkiew, Lwów, Olesko, Krzemieniec, Zbaraż, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Kamieniec Podolski). Zobaczenie zespołów architektoniczno-urbanistycznych starych miast i twierdz poszerzyło wiedzę z historii sztuki i pozwoliło dostrzec konieczność renowacji zabytków. Nie bez znaczenia były walory krajobrazowe spotykanych na trasie miejsc.

Teresa Lityńska-Konieczny

Izabela Klec

Agata Jaszczur

Marcin Mikrut

Intercambio Cracovia-Zaragoza 2019

7-14.09.2019

El fin de las vacaciones tanto como el inicio de septiembre, no significaba solo la vuelta a la realidad esolar. Lo que más esperábamos era la llegada de nuestros amigos españoles, a los que teníamos muchas ganas de mostrar la hospitalidad de los polacos y la belleza de nuestra ciudad.

La primera atracción que les esperaba era la visita en la mina de sal enWieliczka, la cual les impresionó mucho con su historia y tamaño.
Nuestros compañeros españoles cada día de su estancia en Cracovia, conocían más la historia, la cultura y las costumbres polacas. Visitaron los monumentos más destacados como p.ej. Wawel, Sukiennice o Barbakan.
Conocieron también la parte más tristey trágica de la historia, por su visita en Museo de Fábrica de Schindler. Les impactó mucho ver con sus propios ojos el campo de concentración Auschwitz, que a pesar do no ser algo fácil y agradable, era imprescindible de ver y conocer.
Nos esforzábamos muchísimo para que cada momento de su tiempo en Polonia, fuera divertido y especial. Después de las visitas matuinas de la ciudad, les esparaban muchas atracciones, como por ejemplo la diversión en un parque de trampolines, paseo en barco por el río Vistula etc.

Esperamos que las amistades hechas durante el intercambio sobrevivan y algún día volveremos a encontrarnos. Tanto la estancia en España como en Polonia han sido una experiencia única e inolvidable y la recomendaría seguro.

Texto: Urszula Gonciarczyk, 3H

Zwiedzamy po hiszpańsku

W dniu 23.09.2019 w piękny, słoneczny pierwszy dzień jesieni grupa 2J2 p. Elizy Koszyki wybrała się na „hiszpański spacer” po okolicy, w której znajduje się VILO.

Uczniowie wcześniej w parach przygotowali opis w języku hiszpańskim wybranych zabytków dzielnicy Kazimierz.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ulicy Szerokiej i Synagogi Starej, w której obecnie mieści się Muzeum Historyczne Krakowa.

Przeszliśmy obok restauracji Ariel, cmentarza żydowskiego, synagogi Remuh, pomnika Jana Karskiego.

Obiekty, które zazwyczaj mijamy codziennie w drodze do szkoły nabrały innego znaczenia,

słuchaliśmy prezentacji przygotowanych przez uczniów z dużym zainteresowaniem.

Plac Nowy, Muzeum Galicja to kolejne przystanki na naszej turystycznej trasie. 

to była wyjątkowa lekcja hiszpańskiego!

De paseo por el barrio Kazimierz

El 23.09.2019 dimos un paseo por barrio Kazimierz.

El grupo 2J2 de la profesora Eliza Koszyka preparó las descripciones de los monumentos

mas destacados del barrio. Los alumnos prepararon unas descripciones largas e interesantes.

Fue una clase inolvidable. Hablamos mucho espanol fuera de clase, vimos los sitios de otra manera

y perspectiva.

 

 

Wycieczka integracyjna Ic – 20.09.2019 r. 

Dnia 20 września o godzinie 7:50, klasa Ic zebrała się na rogu ul. Dajwór i Miodowej, aby wyruszyć do Wiśnicza. Oczywiście, już na samym początku pojawiły się problemy pt. “Nie ogarniam ulic Krakowa” i gdyby nie porady tych, obdarzonych jakąkolwiek orientacją w terenie, to bus odjechałby bez znaczącej części

Na szczęście wszyscy się znaleźli i godzinny przejazd się rozpoczął. 2/3 osób walczyła o nie odpłynięcie w krainę wiecznych snów, a pozostała 1/3 jednym uchem słuchała o historii Wiśnicza, natomiast drugie przeznaczyła do słuchania historii koleżanki obok.

Dotarliśmy do Wiśnicza, gdzie temperatura albo
a) spadała 9 dni i 9 nocy jak kowadło z nieba
albo
b) była taka sama jak w Krakowie, ale my byliśmy rozpieszczeni przez gorąc busa.
I właśnie przez zimno zaczęliśmy się intensywnie integrować. Wiadomo, że najlepszym sposobem na walkę z mrozem jest ciepło drugiego człowieka, więc wszyscy rozpoczęliśmy bicie rekordu “Najwięcej osób w przytulasie grupowym”.

Zwiedzanie zamku zafascynowało klasę, ale niektórzy ciągnęli do rzeczy nieopisanych przez panią przewodnik, np. piękne średniowieczne bezpieczniki i gniazdka, czy sztuka błyskawicznego autoportretu z użyciem telefonu i zabytkowych luster.

Po opuszczeniu pałacu i szybkiej kawie, klasa zwiedziła dwór Jana Matejki, który oczarował uczniów historią i pięknymi, wolno wybiegowymi, pawiami.


Następnym punktem w planie było ognisko w Frankówce Małej. Jednak to nie kiełbaski przykuły uwagę klasy, tylko leżaki. Znalezisko pomogło zrealizować największe marzenie każdego licealisty – drzemka popołudniowa rodem z przedszkola. Rozłożyliśmy się w kółeczku obtaczającym głośnik, nie ogień, i operacja “Relaks” weszła w ruch.

Po udanej pseudo-drzemce (“pseudo”, bo nikomu zasnąć się nie udało) przyszedł czas na jedzenie. Kiełbasy, chleb i pianki – wszystko naraz (te pierwsze i ostatnie w pewnych przypadkach bardziej przypominały węgiel niż jakikolwiek artykuł spożywczy).

Oczywiście żadne wydarzenie imprezowo-podobne nie może obejść się bez tańca; rozpoczęła belgijka, a zakończyło YMCA. Po drodze przewinęły się ikoniczne utwory jak Macarena, czy kaczuszki. Nastolatkowie zaczynali coraz bardziej przypominać rozhulane towarzystwo na polskim weselu.

Zmęczeni tańcem VILO-wicze wrócili na swoje leżaczki, gdzie narodził się pomysł na grę w mafię. Ten pomysł przeżył udane życie i umarł otoczony przez przyjaciół i gangsterów. Po czym został wskrzeszony, bo klasie Ic przypadła do gustu mafia i postanowili ekspresowo zagrać po raz drugi w ostatnie 15 minut przed wyjazdem.

Powrót do Krakowa odbył się śpiewnie, dosłownie. Klasa artystyczna upodobała sobie ćwierkanie jak słowiki (bądź w przypadku tych nie obdarzonych talentami muzycznymi: miauczenie jak kot, który narzeka na brak jedzenia, pomimo pełnej miski). Licealiści wrócili może trochę bardziej zmęczeni, może z trochę bardziej zdartymi gardłami – ale za to też trochę bardziej zintegrowani i trochę bardziej szczęśliwi.

WRZESIEŃ Z UCZNIAMI Z BAD-NEUENAHR AHRWEILER

Od dwóch lat VI LO ma ogromną przyjemność współpracowania z partnerską szkołą w Bad – Neuenahr Ahrweiler. Zaraz na początku września gościliśmy w Krakowie 14 uczniów oraz ich opiekunów z Peter Joerres Gymnsium. Program w Polsce obejmował między innymi zwiedzanie Starego Miasta, Oświęcimia oraz Wieliczki.
Zaledwie kilka dni później to my spakowaliśmy swoje walizki i polecieliśmy do malowniczego miasteczka niedaleko Kolonii. Piękna pogoda, rzeka i szkoła położona w  parku. Czy można lepiej? W trakcie tygodniowego pobytu zobaczyliśmy Bonn, Kolonię oraz Koblencję. Mieliśmy okazję zwiedzać również tamtejszą rozgłośnie telewizyjną WDR, poznając niejako „od kuchni”. tricki radiowe i telewizyjne. Coś co zrobiło na nas ogromne wrażenie to coroczny, tradycyjny koncert szkolnego Big Bandu! To wielka uroczystość dla szkolnej społeczności, ale i mieszkańców miasteczka. To był kawał świetnej roboty i wspaniałej muzyki!
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i czas wracać już do naszych szkolnych murów. Jednak widzimy się za rok!!

 SPOTKANIE NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W REZYDENCJI KONSULA GENERALNEGO USA

30 września 2019 roku w rezydencji Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych, dr. Patricka T. Slowinskiego, odbył się bankiet dla nauczycieli języka angielskiego z Polski Południowej. Gospodarzowi towarzyszyła Pani Konsul ds. Prasy i Kultury, Amy Steinmann. Tematem przewodnim spotkania była 15. rocznica publikacji magazynu „Zoom in on America”. Wśród gości, pomiędzy przedstawicielami rozmaitych szkół i uczelni wyższych, była prof. Agnieszka Batko. Jak co roku, przyjęcie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka angielskiego, podtrzymania i nawiązania kontaktów oraz promocji VI LO. Na zdjęciu:  Konsul Generalny USA, dr. Patrick T. Slowinski.

Wycieczka integracyjna klasy 1 E – 26-27.09.2019

Dniach 26-27 września klasa 1 E wyruszyła na wycieczkę integracyjną w polskie Tatry. Pierwszego dnia w dobrych humorach wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę. Pod okiem pani przewodnik, z zakopiańskich Kuźnic rozpoczęła się nasza trasa. Po długiej wędrówce dotarliśmy do Polany Kalatówki, gdzie znajduję się specyficzny jak na nasze góry, hotel górski w stylu tyrolskim. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy dalej i po chwili doszliśmy do Hali Kondratowej, gdzie naszym oczom ukazało się najmniejsze tatrzańskie schronisko. Zadowoleni z siebie zeszliśmy na dół i udaliśmy się do naszego ośrodka, znajdującego się w Murzasichle. Następnie urządziliśmy sobie pieczenie kiełbasek oraz sesje zdjęciową na tle majestatycznych szczytów Kasprowego Wierchu oraz Giewontu. Wieczór zakończyliśmy wspólną grą w mafię, karty a także kibicując biało-czerwonym w meczu ze Słowenią na mistrzostwach Europy w siatkówkę.

Rankiem następnego dnia, wypoczęci rywalizowaliśmy w dwa ognie a także w przeciąganie liny. Na zakończenie wycieczki klasa udała się na pobliski punkt widokowy z którego mogliśmy mieliśmy cudowny widok na góry. Podróż powrotna, jak przystało na klasę artystyczną była śpiewająca.

Opiekunowie: mgr Tomasz Grandys, mgr Justyna Korpak, ks. Tomasz Szymaszek

Klasa 1c podążająca „Śladami Legionów” – 30.09.2019 r.

Dnia 30 września, od razu po lekcjach, klasa Ic zebrała się przy wejściu do szkoły, aby wyruszyć na grę terenową “Śladami Legionów”. Uczniowie podzielili się na grupki, co oczywiście nie odbyło się bezproblemowo, bo jak to już przystało na klasę artystyczną, osoby spóźnione napływały falami.

Już w swoich odpowiednich zespołach uczniowie wybrali liderów – te osoby miały wykonać arcytrudne zadanie, któremu sam Herakles nie dałby rady… Musieli odebrać stos kartek i przynieść go do swoich grup, najlepiej, gdyby dotarł nierozsypany, ale to tylko w scenariuszu idealnym. W tej starcie papieru znajdowały się materiały do gry terenowej: mapa (rzadki widok w tych czasach), informacje o wybranych stacjach i puste kratki do uzupełnienia hasłem.

I tak wyekwipowana młodzież ruszyła w dziki teren Kazimierza, czyli od szkoły do przystanku tramwajowego, bo właśnie tym środkiem transportu wszyscy przedostali się na rynek. W komunikacji miejskiej nikt się nie zgubił (przynajmniej z tego co wiem), ale jeśli ktoś jednak w tym tramwaju został to tylko pozazdrościć, bo na zewnątrz wycieczkę dopadła brutalna pogoda. Wiatr, chłód, a już na rynku – deszcz. Parasolki był powyginane, a szaliki na szyje zarzucane.

Po objaśnieniu wszystkich zasad i jak gra będzie wyglądać, rozpoczęły się łowy tabliczek pamiątkowych. Do pierwszej, na wieży ratuszowej, wszyscy dotarli bez problemu – przecież to rynek, tu nawet amerykański turysta się odnajdzie. Z następną było już trochę ciężej – dojście na Jagiellońską 9 zawierało trochę krzyczenia przez cały Kraków, żeby wspomóc zagubionych.

Podróż do reszty stacji przebiegała bezproblemowo i rodziła interesujące konwersację o postaciach historycznych, miejscach pochówki i historycznych zauroczeniach.
Na Garncarskiej uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z pomnikiem Piłsudskiego, ale jego na tym zdjęciu ledwo widać.

To zdjęcie uchwyciło ostatnie momenty, przed pełnym zmoknięciem licealistów. Zaczęło padać, jakby miała nadejść apokalipsa. Mało kto miał przeciwdeszczowe ubrania (pomimo ostrzeżeń i porad nauczycielek, aby takie ze sobą wziąć) i jeszcze mnie osób miało sprawne parasole. Ludzie biegali, krzyczeli, płakali, ale vilowicze maszerowali dzielnie, jeśli dzielnie oznacza też krzycząc i płacząc. Przytuleni pod parasolami, zmarznięci, przemoknięci nastolatkowie poczuli prawdziwy klimat tamtych czasów i wojny.

Kiedy już deszcz przestał, to głód nastał. Gdzie się uczniowie nie oglądnęli, to jakaś restauracja kusiła tanim, ciepłym obiadem. Ale oni, niezłamani, nie dali się pokusom i dotarli do końca pod Muzeum Narodowe. Tam uzupełnili te puste kratki i odkryli hasło, które brzmiało…. No właśnie. Hasła…. nikt nie pamięta. Ale czy ono było naprawdę tak ważne? Nie. W słowach jednego z uczniów: “Nie liczy się nagroda, tylko przyjaciele, których się po drodze zdobyło”. A moim zdaniem, zdobyliśmy jednego całkiem fajnego, przyjaciela – Józefa Piłsudskiego.

Opiekunowie: mgr Justyna Korpak, dr Joanna Kuchta

Wolontariusze VI LO dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

W dniu 02.10.2019r uczniowie VI LO  wzięli udział, w przeprowadzanej cyklicznie akcji, na rzecz potrzebujących z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Akcję  rozpoczęliśmy kwestowaniem, tym razem na ul. Floriańskiej i Szpitalnej.  Zbiórka zakończyła się symbolicznym Marszem Nadziei, przez Rynek Krakowski i sadzeniem żonkili na ul. Franciszkańskiej 3.

Wszystkim wolontariuszom „szóstki” dziękujemy za wzorową postawę i zaangażowanie.

Opiekunowie:

Agnieszka Kudyba, Magdalena Włodarczyk

Obóz naukowo – sportowy kl. 2d oczami uczniów …

Nasza wycieczka zaczęła się około 6:00 rano, kiedy w 30 uczniowskich domach wybrzmiał dźwięk budzika. Szybkie śniadanie, poranna toaleta, wrzucić ostatnie rzeczy do walizki i w drogę do Galerii Kazimierz.

Autokar wyruszył planowo o 7;45 pełen, bagaży, uśmiechów i uczniowskich nadziei na zdanie matematyki przynajmniej pozytywnie.

Zaraz po przyjeździe (jak na uczniów mat-fizu przystało) wszyscy chętnie udali się na godzinę matematyki, a potem na następną… No i może jeszcze jedną. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale mimo to dzielnie rysowaliśmy wykres za wykresem. Nie mogło zabraknąć tez aktywności fizycznej – w przerwach pomiędzy zajęciami z Profesorem Gurdkiem i posiłkami z zapałem uczestniczyliśmy w grach zespołowych czy siłowni. Pani Włodarczyk zadbała o to,  aby zarówno umysł jak i ciało były w formie.

Po ośmiogodzinnym śnie, nastał drugi dzień i kolejna przygoda z matematyką! Kolorowe długopisy w dłoń, zeszyty pod pachę, herbata do drugiej ręki. Przyszedł czas na kolejne godziny spędzone w sali konferencyjnej i spotkanie z przekształceniami funkcji. Możecie pomyśleć, że po 6 godzinach matematyki uczniowie będą mieli dość, ale nie znacie 2d. Z sympatii do Profesora oraz zamiłowania do nauki, nawet wolny czas spędzaliśmy na konsultacjach i wspólnym robieniu zadań z planimetrii.

Nasz wyjazd zakończył trzyczęściowy sprawdzian, który jak możecie się spodziewać wszyscy napisali śpiewająco ;)… A przynajmniej na miarę swoich możliwości! Po trzygodzinnym wysiłku czekał na nas ciepły obiad, a zaraz po nim niestety powrót do szarej rzeczywistości…

Z pewnością cała klasa 2d będzie długo wspominać wyjazd do Zakrzowa.

Reportaż przygotowała Małgosia Pawlik.

Wycieczka integracyjna klasy 1Ap – 8.10.2019 r.

W dniu 8 października 2019 odbyła się wycieczka integracyjna klasy 1Ap pod opieką p.prof. Piotra Rubachy p. prof. Sławomira Kubasa oraz p.prof. Anny Moskały.

Na zdjęciach również piesek, który towarzyszył grupie podczas gry miejskiej w Lanckoronie.

Spacer po Kazimierzu klasy 1c – 7.10.2019

7.10.2019 klasa 1c udała się na spacer z przewodnikiem po żydowskiej części dzielnicy Kazimierz, aby choć trochę poznać okolice, w których przyjdzie jej spędzać większość czasu w ciągu najbliższych trzech lat i aby w przyszłości nie było problemu „Gdzie jest róg ulicy Dajwór i Miodowej?”… W czasie przechadzki odwiedziliśmy Starą Synagogę, gdzie otrzymaliśmy sporą dawkę wiedzy historycznej na temat miasta Kazimierz, narodu żydowskiego oraz jego kultury, zwyczajów i tradycji, a także ulicę Szeroką i Józefa, gdzie poznaliśmy historie niektórych budynków. Mijając liczne restauracje i kawiarnie dowiedzieliśmy się co jest koszerne, a co trefne. Na koniec pani przewodnik przygotowała dla nas grę miejską, podczas której szukaliśmy menor, mezuz, mykwy i macew…Brzmi tajemniczo? W takim razie najwyższy czas zgłębić tajemnice krakowskiego Kazimierza. A na koniec – ponieważ nasza wycieczka odbywała się w pierwszym tygodniu nowego 5780 roku  wg kalendarza żydowskiego i w przeddzień święta Jom Kipur – tradycyjne życzenia dla całej szkolnej społeczności „Abyśmy byli zapisani na dobry rok”!

Kurs języka hiszpańskiego w Salamance – 5.10-12.10.2019

5 października bieżącego roku, wyruszyliśmy na kurs języka hiszpańskiego do Hiszpanii, do samej Salamanki, miasta wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego Unesco i miasta, które może się poszczycić najstarszym uniwersytetem w Hiszpanii.

Byliśmy liczną, 29 osobową reprezentacją naszej szkoły, z aż 11 klas, zarówno drugich jak i trzecich. O 20.30 wystartowaliśmy z lotniska w Balicach, aby około północy znaleźć się w Madrycie, skąd dojechaliśmy autokarem do Salamanki. Tam czekały na nas rodziny, u których mieszkaliśmy przez cały tydzień naszego pobytu. Pierwszy dzień spędziliśmy na wycieczce w Segowii – miasta słynącego z idealnie zachowanego akweduktu z czasów rzymskich i pięknego zamku królewskiego, El Alcázar de Segovia. Zatrzymaliśmy się na chwilę obok miasteczka Ávila, gdzie mogliśmy delektować się cudownym widokiem tego średniowiecznego miasta.

W poniedziałek rano rozpoczęły się zajęcia w szkole języka hiszpańskiego MESTER. Każdego dnia mieliśmy zajęcia z gramatyki i czas na konwersacje. Mieliśmy kilku nauczycieli, wszystkich zawsze mówiących do nas jedynie po hiszpańsku. Po południu odbywały się inne zajęcia w języku hiszpańskim – wykład z historii i sztuki Hiszpanii, zwiedzanie miasta – w tym licznych muzeów, kurs salsy, lekcja kulinarna czy gra miejska. To był naprawdę cudowny tydzień, przepełniony nauką i dobrą zabawą w prawdziwie hiszpańskim stylu! Dziękujemy nauczycielom za perfekcyjną organizację, a szkole Mester za miłe przyjęcie.

Szymon Jarosz 2e

 

Zbiórka pieniędzy na Dzieło Nowego Tysiąclecia – 13.10.2019 r.

W niedzielę 13. października b.r. obchodziliśmy już po raz XIX Dzień Papieski i zbiórkę pieniędzy na Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli pomoc uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Wolontariusze naszej szkoły pod opieką prof. Magdaleny Włodarczyk i Agnieszki Kudyby włączyli się w tę akcję, kwestując po Mszach niedzielnych w Bazylice Bożego Ciała.

Wykład przedstawicielki Polskiej Misji Medycznej – 15.10.2019

W miniony wtorek 15.10.19 gościliśmy w naszym liceum Panią  Małgorzatę Olesińską-Chart, przedstawicielkę Polskiej Misji Medycznej, która wygłosiła wykład o pracy polskich lekarzy w krajach zagrożonych klęską humanitarną, zapoznała uczniów z historią PMM oraz z możliwościami włączenia się w niesienie pomocy najuboższym i bezbronnym.

Wykładowi towarzyszyły liczne zdjęcia i filmy z Wenezueli, gdzie obecnie pracują wysłannicy PMM wyposażając szpitale w podstawowy sprzęt do znieczulania i szczepiąc dzieci.

Wykład poprzedziła zbiórka pieniędzy przeprowadzona wśród społeczności naszej szkoły przeznaczona na sprzęt i szczepionki.

Koordynatorem projektu jest prof. Agnieszka Kudyba

Wizyta w Instytucie Cervantesa – 17.10.2019

W dniu 17.10.2019 grupa języka hiszpańskiego 2J1 pod opieką pani Elizy Koszyki wybrała się do Instytutu Cervantesa w Krakowie na pokaz filmów hiszpańskojęzycznych  o tematyce ekologicznej  w ramach festiwalu New Earth Internacional Film Festival oraz krótkie warsztaty filmowe.

Dziękujemy za zaproszenie.

Rajd Złota Ojcowska Jesień – 11.10.2019 r.

Rajd Złota Ojcowska Jesień odbył się 11 października 2019.

Z naszej szkoły wzięła udział liczna reprezentacja z klas 1a1,1b, 1B, 2a1, 2b1,2b2, 3a1, 3a2, 3b, 3c.

Szkoła drużynowo zdobyła II miejsce.

6 PZU Półmaraton Krakowski z udziałem wolontariuszy VI LO

W dniu 13 października 2019 r wolontariusze VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, wzięli udział w  6 PZU Cracovia Półmaraton Królewski. Obszarem działań była obsługa punktu odżywczego, znajdującego się na 15km biegu, na bulwarze Kurlandzkim, w okolicy Kościoła na Skałce.

W tym roku, w półmaratonie uczestniczyło ponad 9000 biegaczy, start i meta zlokalizowane zostały w Tauron Arenie, zaś na samej trasie wspierało biegaczy ponad 600 wolontariuszy.

Serdecznie podziękowania dla wolontariuszy „Szóstki” za: zaangażowanie, aktywną pracę i wzorową postawę, a także pani prof. Agnieszce Kudybie oraz panu prof. Tomaszowi Grandysowi.

Szczególne podziękowanie dla pana Mirosława Pruca – fotografa –  za udostępnienie i zgodę na wykorzystanie zdjęć.

Koordynator współpracy z ZIS w Krakowie  – Magdalena Włodarczyk

Mistrzostwo Województwa Małopolskiego dla Aleksandry Belowskiej

Aleksandra Belowska zwyciężyła podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Województwa Małopolskiego rozegranych w ramach licealiady w biegach na dystansie 100 m i 200 m, które odbyły się 17.10.2019 w Tarnowie.
Podczas rozegranych w dniu 8.10.2019 Mistrzostw Krakowa również nie miała sobie równych zdobywając złoty medal na 100 m.
Śmiało i z dumą możemy tytułować  Olę „królową sprintu” w Małopolsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podziękowania Polskiej Misji Medycznej dla uczniów VI LO

Pierwsza debata oksfordzka – 22.10.2019

22 października 2019 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie odbyła się pierwsza debata oksfordzka, organizowana w ramach cyklu: Krakowskiej Szkoły Debaty.

Uczniowie naszego Liceum: Liliana Guzik, Gabriela Palusińska, Dominik Robel oraz Jacek Ruszar pod opieką Wojciecha Achtelika godnie reprezentowali VI Liceum.

Następna debata już w listopadzie!

Wycieczka integracyjna klasy 1h – 3.10.2019

3 października 2019 r. odbyła się wycieczka integracyjna klasy 1h. Uczniowie, nauczyciele języka  hiszpańskiego Justyna Sobuś, Victor Madrid wraz z  wychowawczynią Anną Kwiecińską – Chmiel wybrali się do Frankówki. Na miejscu czekało wiele atrakcji. Opiekunowie z podopiecznymi złączyli siły w lepieniu pierogów zyskując niemały wynik 380 sztuk. Między zjadaniem kolejnych własnoręcznych wyrobów, pojawiały się zabawy integracyjne, które jeszcze bardziej zbliżyły uczniów i nauczycieli. Nie zabrakło również ciepłych rozmów i przyrządzania potraw przy żarze ogniska.
Wszyscy uczestnicy opuszczali Frankówkę z uśmiechem na twarzach, bogatsi o nowe doświadczenia i gotowi do współpracy przez najbliższe 3 lata.

Wycieczka integracyjna Ig – 22-23.10.2019 r.

Po pierwszych dniach, pierwszych stresach, pierwszych rozmowach, wspólnym poszukiwaniu klas (nie zawsze udanym..), czego nam brakowało? Oczywiście wycieczki integracyjnej! Zabraliśmy się za planowanie i wymyślanie, co trwało i trwało, aż w końcu grzecznie przystaliśmy na propozycję naszego wychowawcy Pana Mikruta, który zasługuje na podziękowanie za to, że nie poddał  się przez częstotliwość zmieniania planów na miejsce wyjazdu – od Szczawnicy po Wrocław.

22 października pojechaliśmy do Korzkwi, do uroczego ośrodka w jesiennej scenerii opadłych liści. Integrację zaczęliśmy od gry terenowej, chociaż chyba wszyscy czekali na wieczorne siedzenie w pokojach i integrowanie się na własną rękę, jak to na każdej wycieczce bywa. Sportowe dusze również miały okazję się wyżyć przy kolejnej zabawie, którą wszyscy wspominamy pod znakiem rozczochranych włosów i ubrań utopionych w błocie. W końcu „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”, prawda?

Padnięci trafiliśmy na małe warsztaty z robienia pizzy z bardzo sympatycznym panem kucharzem, który przeżywał załamanie nerwowe patrząc na niektóre nasze ekscesy, bo jak się okazało „składniki nie mogą się dotykać”. Niby zwykła wycieczka integracyjna, a jednak prawie kurs u Magdy Gessler.

Tego dnia odbyły się również igrzyska sportowe, w których nasi opiekunowie grali pierwsze skrzypce, a nasz Pan Wychowawca to istny Lewandowski! Może mógłby nawet konkurować z Panią Korpak i jej wyczynami.

Podobno nic nie integruje tak dobrze, jak „stare, dobre” ognisko, które urządziliśmy sobie wieczorem. Pogadaliśmy na każdy możliwy temat, włącznie z burzliwymi tematami politycznymi, oczywiście wszystko bardzo kulturalnie! Cóż, może klasa „mat-geo-wos” już tak ma…

No i w końcu przyszła pora na wyczekiwaną „integrację pokojową” i mamy nadzieję, że nie byliśmy solą w oku dla naszych opiekunów nawet, kiedy zerknęli do naszej jamy i nas odwiedzili… Ten wieczór mógłby nie mieć końca, ale nasi opiekunowie dopilnowali, żebyśmy rozeszli się do swoich pokojów i kulturalnie dotrwali do rana. Za to, rzecz jasna, dziękujemy!

W środę toczyliśmy karciane popisy na świetlicy, co nie zawsze podobało się wspaniałej Gospodyni Ośrodka, ale znosiła to dzielnie mimo jednego sporu o kubeczki…

Resztki wolnego czasu spędziliśmy przy „piłkarzykach” i bilardzie, a wraz z nami walczyła Pani Kukla.

Po obiedzie wszyscy odczuliśmy porę powrotu i lekką nostalgię unoszącą się w powietrzu mimo, że spędziliśmy ze sobą tylko dwa dni.

Myślę, że mamy naprawdę super klasę i, że jeszcze uda nam się gdzieś razem pojechać, ale tym razem na dłużej, a naszym opiekunom dziękujemy!

Wycieczka integracyjna klasy 1hp – 21.10.2019

21 października 2019 r. odbyła się wycieczka integracyjna klasy 1H.

Uczniowie i nauczyciele Eliza Koszyka i Maciej Gruca wybrali się do Frankówki.

Wspólnie zrobiliśmy 300 pierogów, wspólnie też rozwiązaliśmy Quest historyczny o I wojnie światowej. Były też zabawy integracyjne i wspólne ognisko.

Wszyscy uczestnicy opuszczali Frankówkę zadowoleni.

Spotkanie z Darylem Davisem – 21.10.2019

W poniedziałek 21 października korzystając z uprzejmości Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z Darylem Davisem, zorganizowanym przez Konsulat USA w Krakowie. Pochodzący z Chicago Daryl Davis jest pianistą i wokalistą wykonującym muzykę Boogie-woogie i Blues.Jednak spotkanie poświęcone było w znacznym stopniu jego pozamuzycznej działalności, zorientowanej głównie na przeciwdziałanie rasizmowi i nienawiści między ludźmi różnych ras. Prelekcja wygłoszona przez niego w formie znanej między innymi z TED Talks była dalece inspirująca i z pewnością przyczyniła się do poszerzenia naszych horyzontów w sprawach społeczno-politycznych i historycznych.

Maciej Miziołek kl.3a2

 Hołd dla ofiar publicznej egzekucji z 28 października 1943 roku.

28 października 2019 roku nauczyciele i uczniowie VI LO uczcili pamięć trzydziestu Polaków rozstrzelanych przez policję niemiecką pod murem Starej Synagogi przy ul. Szerokiej. Była to jedna z wielu zbiorowych egzekucji, za pomocą których okupant chciał zmusić społeczeństwo polskie do uległości. Nasza Szkoła od sześciu lat opiekuje się pomnikiem upamiętniającym ofiary tej zbrodni.

W 76. rocznicę egzekucji, hołd zamordowanym złożyli reprezentujący społeczność naszej Szkoły pani Dyrektor Iwona Fedan, nauczyciele oraz uczniowie klas 2A2, 2A3 i 2G1. Modlitwę za zmarłych odmówił ks. Przemysław Soboń, proboszcz parafii Bożego Ciała. W upamiętnieniu ofiar wzięli udział przedstawiciele Rady Dzielnicy I: pan Tomasz Daros (przewodniczący Rady Dzielnicy I, Radny Miasta Krakowa) oraz pan Jacek Balcerzak i pan Maciej Wicherek. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Józefa Dietla w Krakowie.

Zdjęcia: Antonina Biela

Szabla kpt. Antoniego Stawarza dla VI LO

Reprezentacja VI LO zwyciężyła po raz drugi z rzędu w Biegu Sztafetowym o Szablę kpt. Antoniego Stawarza zorganizowanym w ramach 101. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz galerii zdjęć

https://www.youtube.com/watch?v=WwKa6Z8MREE

http://krakow.pl/otofotokronika/222101,1068,0,1122,otofoto.html

W tegorocznej edycji biegu wzięło udział 18 szkół średnich, które w dniu 30.10.2019 na stadionie klubu sportowego WKS Wawel  w Krakowie stoczyły zacięty bój na dystansie 4×800 m o zwycięstwo w tym prestiżowym biegu.

Reprezentanci VI LO okazali się najszybsi, zajęli I miejsce ze znakomitym czasem, będącym nowym rekordem biegu 9:31.00. i odebrali w nagrodę z rąk Pana Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego – symboliczną szablę – Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, voucher  na kwotę 3 000 zł na zakup sprzętu sportowego dla VI LO oraz cenne nagrody indywidualne.

Skład zwycięskiej sztafety: Aleksandra Belowska, Jakub Bakalarz, Alicja Jakubowska, Adrian Marek, Martyna Klaja, Mariusz Wilk.

Wszystkich którzy chcieli by rozpocząć swoją przygodę z lekką atletyką zapraszamy do kontaktu z opiekunem drużyny Marcinem Skoczeniem

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

listopad i grudzień

Kandydaci na Prezydenta VI LO

Oto sylwetki kandydatów na przyszłego Prezydenta VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 

Kampania Wyborcza rozpoczęta!

 

 

 

 

JESIENNE ZACZYTANIE – wyniki konkursu

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie fotograficznym JESIENNE ZACZYTANIE organizowanym przez bibliotekę szkolną zwyciężyły:

I miejsce – Liwia Kania, kl. 1 Dp

II miejsce – Daria Szuba-Łata, kl. 2 D

III miejsce – Natalia Duraj, kl. 1 b

 

Wyróżnienie – Agnieszka Dudek, kl. 1 Bp

Wyróżnienie – Kinga Kaczmarczyk, kl. 1 Hp

 

Wyróżnienie – Kinga Kaim, kl. 1 d

 

Wyróżnienie – Martyna Koronowicz, kl. 1 Bp

 

GRATULUJEMY! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.

Debata Wyborcza Kandydatów na Prezydenta VI LO

W dniu 12.11.2019r odbyła się debata wyborcza, z udziałem zgłoszonych kandydatów: Jagody Zajfryd, Huberta Cory, Hugo Połczyńskiego i Bartosza Knapa. Debatę przygotował i przeprowadził obecny Samorząd Uczniowski, pod opieką prof. Włodarczyk. Wśród zaproszonych gości, pojawili się przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z zaprzyjaźnionych liceów krakowskich m.in: I LO, II LO, V LO oraz VIII LO.

Debata składała się z kilku paneli. Kandydaci mieli 4 minuty na przedstawienie swoich programów i postulatów. Następnie mogli zadawać pytania kontrkandydatom. Własne pytania do kandydatów kierowało także obecne Prezydium, sztaby wyborcze oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, zaproszeni goście z grupy K5 i publiczność.

Końcowy etap stanowiły podsumowania i hasła wyborcze kandydatów.

Kto z kandydatów wygrał i przekonał do swojego programu?

Okaże się w piątek – 15 listopada 2019r, podczas wyborów!

Zdecyduj, zagłosuj !!!

Obwieszczenie Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na Prezydenta VI LO, po przeprowadzonych wyborach w dniu 15 listopada

Na podstawie §3 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Prezydentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie został wybrany Bartosz Knap, z kl. 2d.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 

Wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Krakowie kl. 1Ep – 29.11.2019

Dnia 29.11.2019r. Pani Profesor Justyna Korpak postanowiła zabrać nas do muzeum archeologicznego. Wyjście to było związane z tematyką omawianą przez nas na lekcjach historii, ponieważ wystawa była o Pompejach – starożytnym mieście we Włoszech, zniszczonym przez erupcję wulkanu Wezuwiusz. Miastem tym zainteresowano się dopiero w XIX wieku i odkryto piękne, niesamowite ślady działalności tamtejszej ludności.

Razem z Panią Profesor i Panem Profesorem Tomaszem Grandysem wyruszyliśmy ze szkoły o godzinie 9:45 i na nogach udaliśmy się do muzeum. Najpierw, przy okazji, poszliśmy na wystawę o Egipcie, gdzie zobaczyliśmy m.in. sarkofagi ze szczątkami ludzi, figurki różnych władców, robione ręcznie naczynia i narzędzia, które były używane w tamtych czasach.

Następnie przyszła pora na właściwą część wycieczki, a mianowicie Pompeje. Po wejściu na wystawę jeden z uczniów przedstawił nam historię tego miasta i przybliżył najważniejsze fakty. Bardzo zainteresowani, zaczęliśmy oglądać ekspozycję. Udało nam się zobaczyć ozdobne kolumny, rzeźby, popiersia, monety z wybitymi twarzami m.in. Kleopatry, naczynia (w większości dzbany), a także szkielety i rekonstrukcję komputerową niektórych mieszkańców, co było bardzo ciekawe, bo mogliśmy zobaczyć jak wyglądali ludzie z tamtego okresu.

Oczywiście w czasie powrotu nie obyło się bez próśb o zahaczenie o McDonald’s, lecz trzeba było przecież wrócić na historię! Wszyscy bardzo zadowoleni, nasyciwszy swój humanistyczny głód wiedzy historycznej, wróciliśmy do szkoły na kolejne lekcje. Myślę, że wszyscy uważamy ten wypad za udany. Bawiliśmy się świetnie!

Wystawę jak i samo muzeum polecamy wszystkim zainteresowany historią starożytną!

 

Pan Dyrektor i Hubert Cora z kl. 2g1 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie!

10 grudnia 2019 r. Hubert Cora z kl. 2g1 z Panem  Dyrektorem uczestniczyli w gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Mistrzowie i patrioci” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Andrzeja  Dudę i Minister Sportu Panią Danutę Dmowską-Andrzejuk.

Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem Prezydenta RP i przybyłych gości.
Konkurs, organizowany w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, został skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych z całej Polski.  Wśród laureatów znalazł się uczeń VI Liceum.

Serdecznie gratulujemy!!

 

Gratulujemy sukcesów w konkursie recytatorskim

Gratulujemy sukcesów w Małopolskim Turnieju Recytatorskim Poezji Współczesnej im. A. Bursy.

Magdalena Czekaj, kl. 1c – II miejsce

Magdalena Wawrzeszkiewicz, kl. 2a3 – wyróżnienie

9 grudnia 2019 w Młodzieżowym Domu Kultury im. A. Bursy odbyła się uroczysta gala  z udziałem syna poety, podczas której zostały wręczone nagrody i dyplomy.

Magdalena Folwarska odbiera Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

12 grudnia2019 Pani Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty wręczyła dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów  w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 3.

Serdecznie gratulujemy Magdalenie Folwarskiej!!

Wyniki konkursu plastycznego ILUSTRUJEMY BALLADY I ROMANSE

Przyznano trzy równorzędne zwycięskie miejsca dla:

Katarzyny Hardyn – kl.1Ep

Hanny Pomykały – kl.1Ep

Mikołaja Wiecheckiego – 1a2

oraz wyróżnienia dla:

Julii Jagiełło – kl. 1c i Małgorzaty Łyko – kl.1d

Gratulujemy!

Organizatorzy:

Elżbieta Smak i Maria Leśniak

 

Mikołaj Wiechecki Pierwiosnek

 

Katarzyna Hardyn Świtezianka

 

Hanna Pomykała Lilie

 

Julia Jagiełło Świtezianka

 

Małgorzata Łyko Świtezianka

Czytamy i ilustrujemy Ballady i romanse A. Mickiewicza – relacja

W dniu 11 grudnia 2019 odbyła się druga edycja projektu „Czytamy i ilustrujemy twórczość Adama Mickiewicza”. W ubiegłym roku czytaliśmy Pana Tadeusza aby uczcić urodziny naszego wieszcza, a jednocześnie podkreślić, że czytanie jest ważne, a moda na czytanie jest nieprzemijająca. Uroczystość ta zainspirowała nas do wpisania jej w tradycję corocznych obchodów mickiewiczowskich.
Ta edycja to Ballady i romanse czytane i ilustrowane przez uczniów naszego liceum.

Czytanie „Ballad i romansów” zainaugurował Pan Jacek Wojciechowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, od lat związany jest z Teatrem Ludowym. W jego wykonaniu usłyszeliśmy balladę Romantyczność.
Kolejne ballady zostały zaprezentowane w językach obcych:

Ballada Świtezianka

w języku angielskim w wykonaniu
Magdaleny Wawrzeszkiewicz i Wojciecha Smoły,

w języku niemieckim w wykonaniu

Sary Majkowskiej, Igora Cholewińskiego i Tomasza Piegzy

Fragmenty Pani Twardowskiej w języku francuskim  w wykonaniu
Wojciecha Smoły

oraz ballada Rybka w języku rosyjskim w wykonaniu
Oleksandry Missy i Antona Ryzhowa

Wybrane  ballady w języku polskim przeczytali:

Aleksander Szewczyk, laureat tytułu Wicemistrza Czytania w X edycji Małopolskiego  Konkursu Pięknego Czytania – Pani Twardowska

Magdalena Czekaj – Rękawiczka

– Anna Wojak – Lilie

Ignacy Peczkis – Powrót taty

Na zakończenie interpretację Świtezianki przedstawili profesorowie naszego LO
pani Izabela Żelazna, pana Marcin Mikrut oraz pan Norbert Pieszczyński

Uroczystość poprowadzili Jakub Kulik i Ksawery Konarski

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim udanego występu.

Organizatorzy:

Elżbieta Smak i Maria Leśniak

Szlachetna Paczka 2019

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w  ogólnopolskim projekcie „Szlachetna Paczka”. W tym roku przygotowywaliśmy paczkę dla 9-osobowej rodzin borykającej się z problemem niepełnosprawności 2 dzieci. Wspólnymi siłami zebraliśmy paczkę o wartości prawie 3000 złotych. Razem z Panem Marcinem Mikrutem kupiliśmy dla rodziny najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. obuwie, garnki oraz podstawowe produkty żywnościowe.

Klasa 1g, 6 grudnia razem z wychowawcą zapakowała wszystkie zebrane i kupione artykuły. W paczce  znalazły się gry i zabawki dla dzieci, środki higieny osobistej i domowej oraz słodycze.

Dzięki szkolnej współpracy uczniów i wsparciu rodziców akcja po raz kolejny zakończyła się sukcesem. Radość rodziny z otrzymanych prezentów była ogromna, a satysfakcja z pomocy pozostanie z nami na długi czas.

Poniżej słowa rodziny, która chciała podziękować wszystkim darczyńcom:

Bardzo z całego serca dziękujemy za tak wspaniała paczkę. Naprawdę nie spodziewaliśmy się że tyle tego będzie. Dalej jesteśmy w emocjach szczęścia. Dzieci bardzo szczęśliwe. Wszystko jest co chcieliśmy nawet więcej. Naprawdę dziękujemy bardzo. uśmiech z twarzy nie schodzi. nawet nie wiem jak opisać szczęście które nam towarzyszy. Jeszcze raz dziękujemy.”

II Gala Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z udziałem uczniów VI LO

W dniu 5 grudnia 2019r Daria Szuba – Łata oraz Mateusz Setkowicz reprezentowali VI LO w II Gali Wolontariatu Sportowego, dedykowanej wolontariuszom krakowskich imprez sportowych, z udziałem Dyrektora ZIS – p. Krzysztofa Kowala.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Młodzieżowe Dni Wolontariatu

W dniach 4- 6 grudnia uczniowie VI LO, pod opieką prof. Kudyby, prof. Szymaszka i prof. Włodarczyk uczestniczyli w szeregu prelekcji, wykładów, szkoleń i  warsztatów, organizowanych dla krakowskich wolontariuszy przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.  Uwieńczeniem kreatywnych spotkań był udział w Gali „Twarze wolontariatu” z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa – p. Andrzeja Kuliga.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć Wydziałowi Polityki Społecznej i Zdrowia – organizatorowi  I Dni Młodzieżowego Wolontariatu.

Uczniowie VI Liceum na spotkaniu z sanitariuszką z powstania warszawskiego

„Człowiek ma w głowie te obrazy(…) Dziękujcie Najwyższemu za pokój w naszej Ojczyźnie.”

Jakże cenne słowa wypowiedziane przez niezwykłą kobietę, która przeszła piekło, jakim była II wojna światowa, i którego my, żyjący w czasach dobrobytu, nie możemy sobie wyobrazić. Pani Anna Duszkiewicz była sanitariuszką i łączniczką Armii Krajowej, z którą mieliśmy okazję się spotkać oraz posłuchać wspomnień „z pierwszej ręki”. W spotkaniu uczestniczyć mogliśmy dzięki inicjatywie pani prof. Justyny Korpak, współpracującej z Sekcją Antropologii Historycznej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizatorem wydarzenia.

Jestem pewna, że kiedy pani Ania wzięła mikrofon i wypowiedziała do niego pierwsze słowa historii swojego życia, zdążyła skraść serce każdej osobie siedzącej na sali. Byliśmy zasłuchani w opowieść o czasach, które mało kto chce wspominać. Mimo to, pani Duszkiewicz opowiadała nie pomijając żadnych szczegółów oraz cierpliwie i niezwykle miło (z dozą humoru) odpowiadała na zadawane pytania. Dowiedzieliśmy się jak wyglądało jej życie przed i po powstaniu oraz jak przebiegała sama walka.

Na wydarzeniu pojawiło się ponad czterdziestu uczniów naszego liceum oraz nauczyciele, tj. pan prof. Piotr Rubacha i pani prof. Justyna Korpak. Gorąco zachęcamy do brania udziału w takich spotkaniach. Są one niezwykle cenne, ponieważ ludzi takich jak pani Anna Duszkiewicz jest coraz mniej, a więc wypowiadane przez nich słowa są na miarę złota.

Wyjście do Muzeum Archeologicznego kl. 1c – 6.12.2019

6.XII w Dzień św. Mikołaja tradycyjnie obdarowujemy się prezentami. Klasa 1c postanowiła jednak sprawić sobie tego dnia prezent nietypowy – wyjście do Muzeum Archeologicznego, bo historia, jak przystało na klasę humanistyczną to ich pasja. Zwiedzanie wystaw stałych dostarczyło im wielu wrażeń (mimo iż historia, której dotyczyły była dość odległa), co szczególnie widać było w pytaniach, które zadawali pracownikom muzeum i zainteresowaniu, z jakim słuchali ich opowieści.

Zawody pływackie w ramach Licealiady – 16.12.2019

W dn. 16.12.2019 r. odbyły się zawody w pływaniu indywidualnym i sztafetowym w ramach Licealiady.

Nasze liceum reprezentowali: Marceli Jędryka 2d, Maria Gonet 1h, Emilia Gajda 1h, Bianka Ruda 1Gp, Blażej Szastak 1h, Krzysztof Grzybczyk 2f, Filip Zaczyński 1Ap, Maciej Rybak 1Bp, Oskar Gorycki 1Ap, Emilia Foltyn 1Fp, Małgorzata Biernat 1Hp, Daria Szuba-Łata 2d, Mikołaj Górecki 2f, Szymon Hanf 1d (2 miejsce w stylu grzbietowym i kwalifikacja do etapu wojewódzkiego).

Gratulujemy.

Zwycięstwo w konkursie „Wiedzy o historii i kulturze USA”

Oto laureatki V Małopolskiego Konkursu „Wiedzy o historii i kulturze USA”, który odbył się 12.12.2019 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Ewa Galica, Katarzyna Kadula i Aleksandra Maziarka z 2a1.

Dziewczyny pokonały 19 innych 3-osobowych zespołów z całego województwa. Wielkie gratulacje!

Konkurs literacki: „Moje pierwsze spotkanie z Adamem M.”

Konkurs literacki opisujący pierwsze spotkanie z poezją Adama Mickiewicza rozstrzygnięty! Wśród nadesłanych prac znalazły się zarówno utwory poetyckie jak i prozatorskie, a nawet jeden tekst dramatyczny.

Spośród nadesłanych prac formą, treścią i tym, co dobra poezja mieć powinna: dreszczem niepokoju i pewną tajemniczością wyróżniał się wiersz Anny Kożuch z 2d, który otrzymuje pierwsze miejsce.

Na uznanie i docenienie zasługują także prace Alicji Starzyk z klasy 2a3.

Gratuluję zwycięstwa i życzę dalszych sukcesów na drodze pisarskiej

Poniżej tekst wiersza Anny Kożuch:

„spotykaliśmy się w bibliotece

Milczałam zerkając ukradkiem

Jak stoi niewzruszony

Milczałam podziwiając skrycie

Jego wyprostowany grzbiet

Ciemną oprawę jego oczu

Złote tatuaże na jego skórze

Milczałam snując papierowe myśli

Co jeśli używa zbyt trudnych słów?

Co jeśli jest z wyższej półki?

A z drugiej strony

Nie chciałam oceniać go po okładce

Wzięłam głęboki oddech

Podeszłam do regału

Wyciągnęłam rękę

Odważyłam się otworzyć

Tak poznałam Adama.”

 Konkurs recytatorski „Mówię Mickiewicza” – 18.12.2019

18 grudnia odbył się o konkurs recytatorski pod hasłem: „Mówię Mickiewicza”.

Było patetycznie i uroczyście za sprawą inwokacji i Wielkiej Improwizacji, nastrojowo i przerażająco dzięki balladom, na koniec frywolnie  i gawędziarsko dzięki Tadeuszowi, Telimenie i Wojskiemu.

Jury oceniało dobór utworów, wykonanie, „efekty specjalne”: kostiumy, rekwizyty, elementy dramy.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Aleksander Szewczyk z 3c za mistrzowską  recytację trzynastozgłoskowca i doskonałe oddanie atmosfery sielskości Soplicowa.

II miejsce: Anna Wojak z 1c za przerażającą i tragiczną Panią, która zabiła Pana z „Lilij”.

Wyróżnienie: Daria Szuba- Łata z 2d za budzącą wzruszenie i sympatię Krysię z „Rybki”.

Gratuluję zwycięzcom, którzy pokazali, że „Mickiewicz wielkim poetą był!”

Magdalena Wójcik

Wizyta w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Chmura” edukacyjna – nowy model nauczania na przykładzie zajęć geografii.

Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt edukacyjny mający na celu podniesienie kluczowych kompetencji oraz ukształtowanie właściwych postaw na dalszej ścieżce edukacyjnej wśród wyselekcjonowanych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

Dwa razy w miesiącu o godz. 7:30 uczennice i uczniowie klas 2a2 i 2g2 VI LO w Krakowie z rozszerzonym programem nauczania geografii, którzy chcą pogłębić i poszerzyć swoją geograficzną wiedzę i umiejętności, uczestniczą pod opieką prof. Sławomira Kubasa w specjalnie przygotowanych 2-godzinnych zajęciach on-line prowadzonych przez pracowników w naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywają się w pracowni geograficznej nr 100 w budynku VI LO dzięki nowo zakupionemu sprzętowi teleinformatycznemu jakim są tablica multimedialna, telewizor, kamery rejestrujące obraz i ruch oraz mikrofony zbiorcze.

Zajęcia mają charakter interaktywnych telekonferencji – uczniowie VI LO dzięki wykorzystaniu ww. technologii telekomunikacyjnych są w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym przez wykładowców – pracowników naukowych transmitujących i monitorujących przebieg zajęć z terenu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie komunikują się również z uczniami z pięciu innych szkół województwa małopolskiego przebywających w tym samym czasie w salach lekcyjnych we własnych szkołach.

Dnia 21 listopada 2019 r. uczennice i uczniowie VI LO w Krakowie mieli możliwość odwiedzenia Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez dwóch doktorantów wydziału geologii. Zajęcia dotyczyły tematyki tektoniki płyt litosfery oraz ruchów górotwórczych (orogenez) – genezy, mechanizmów przemieszczania się oraz bezpośrednich następstw tych ruchów.

Poznawaniu i przyswajaniu wiedzy oraz umiejętności towarzyszył m. in. bardzo ciekawy i wymagający zaangażowania uczniów eksperyment. Uczniowie otrzymali materiały: plastikowe pojemniki, arkusze papieru ściernego, rękawiczki oraz piasek w dwóch kolorach: szarym i niebieskim. Eksperyment polegał na naprzemiennym usypywaniu równych warstw piasku na papierze ściernym położonym na dnie plastikowego pojemnika. Czynność ta okazała się wyzwaniem wymagającym chirurgicznej precyzji, gdyż piasek mieszał się bardzo szybko.
Po uformowaniu kilku naprzemiennych warstw piasku na papierze na dnie pojemnika należało delikatnie i miarowo wyciągać papier przez specjalną do tego przeznaczoną szczelinę umiejscowioną na dnie szklanego pojemnika. Wraz z wyciąganiem papieru uczniowie uważnie obserwowali jak w bardzo przyspieszonym tempie fałdują się kolorowe warstwy piasku (w znacznie wydłużonym rzeczywistym czasie geologicznym są to struktury warstw skalnych), co wzbudziło wśród nich niemałe zainteresowanie i emocje.

Prowadzący zajęcia doktoranci wykazali się nie tylko profesjonalizmem i wiedzą, ale także dowcipem i prostotą
w wyjaśnianiu złożonych procesów geologicznych, np. obrazowe porównanie budowy wnętrza Ziemi do brzoskwini czy jajka, a procesów w nim zachodzących do gotującego się makaronu. Dzięki temu tematyka zajęć była przyjemnie i szybko przyswajana przez uczniów. Prowadzący starali się też zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa oraz wypowiadania własnych wniosków. Uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach odbywających się na ww. wydziale.

Dla nas, uczniów klas geograficznych VI LO w Krakowie, możliwość uczestniczenia w zajęciach geografii Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest wyróżnieniem oraz szansą, aby poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień, które nas interesują. Dzięki temu projektowi mamy możliwość kontaktu z nauką oraz możemy rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Uczestniczymy w tych zajęciach z różnych powodów – niektórzy z nas chcą w ten sposób jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii w zakresie rozszerzonym, inni próbują znaleźć swoje powołanie.

Maja Loranc
Łukasz Rakoczy

Święto Szkoły 2019 – 19.12.2019

W dniu 20 grudnia 2019 w kinie Kijów Centrum obchodziliśmy Święto Szkoły.

Przywitano wszystkich zgromadzonych – Gości, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców oraz uczniów.

Następnie na sztandar szkoły uczniowie klas pierwszych  złożyli rotę ślubowania wstępując w szeregi szóstkowiczów.

Pan Dyrektor  dr Czesław Wróbel oraz zaproszeni goście wygłosili przemówienia.

Bartosz Knap Prezydent-Elekt Samorządu Uczniowskiego, złożył przysięgę wobec wszystkich członków społeczności naszej szkoły

W wykonaniu szkolnego chóru usłyszeliśmy fragmenty broadwayowskiego musicalu pt. Król Lew, który przeniósł nas do odległego świata ciepłych krajów.

Pan Czesław Wróbel, dyrektor liceum wręczył nagrody dla laureatów szkolnych konkursów:

Laureatami Konkursu poświęconego życiu i twórczości Adama Mickiewicza – Patrona Liceum zostali:

-Zuzanna Tokarz, Emilia Jakubiec, Maciej Gruca z kl. 1AP;
– Marta Stopa, Anna Wojak, Julia Jagiełło z kl. 1c

W konkursie literackim: Moje spotkania z Mickiewiczem  zwyciężyła Anna Kożuch z kl. 2D

W konkursie recytatorskim pod hasłem „Mój Mickiewicz, jak go mówię…”,

1 miejsce zajął Aleksander Szewczyk z kl. 2c

2 miejsce zajęła Anna Wojak z kl. 1c

W  konkursie plastycznym ILUSTRUJEMY BALLADY I ROMANSE przyznano trzy równorzędne zwycięskie miejsca  dla:

Katarzyny Hardyn  z kl. 1Ep

Hanny Pomykały z kl. 1Ep

Mikołaja Wiecheckiego z kl. 1a2

Szkolny teatr PROSCENIUM JUNIOR  na urodziny wieszcza Adama przygotował spektakl pt. „Restauracja” w reż. p. prof. Marleny Maciejewskiej. Przedstawienie zdobyło 3 miejsce w młodzieżowych prezentacjach teatralnych, nagrodę aktorską zbiorową oraz nagrodę za kreację zbiorową na festiwalu artystycznym młodzieży.

Następnie obejrzeliśmy występy utalentowanych szóstkowiczów.

Wystąpili:

Magdalena Czekaj zagrała na flecie poprzecznym pierwszą część koncertu d-moll, allegro Antonio Vivaldiego

Wiktoria Ciępka – z kl. 1G na wiolonczeli,  Iga Hadyś na saksofonie oraz Tomasz Widłak na pianinie wykonali utwór Henrego Manciniego pt. ,,Moon Rive”r z filmu ,,Śniadanie u Tiffaniego.

Sara Majkowska oraz Jakub Borkowski przenieśli nas w świat muzyki Szopena, zagrają nokturn 20 cis-moll

Barbara Buśko przy akompaniamencie p. prof. Marty Przybyły  wykonała utwór pt.”Zosia” Stanisława Niewiadomskiego do słów Adama Mickiewicza

W magiczny świat tańca współczesnego zabrali nas w pokazach solowych

Gabrysia Śliwka z kl. 1F zatańczyła do piosenki „twenty five to life” Eminema

Helena Kosecka z kl. 1c zatańczyła do piosenki „stand up” Cynthi Erivo

Bianca Strzebońska z kl. 3c zaprezentowała nam swoje umiejętności w tańcu hip hop/ freestyle do piosenki Loynera Lukasa Logic

Magdalena Kowalska z kl.1c  z Hubertem Raczkiem zatańczyli taniec towarzyski do piosenki „Sacrifice”

Wystąpiły również cheerleaderki, które zagrzewają naszych zawodników podczas zawodów sportowych

Wysłuchaliśmy piosenek:

Anna Cieśla z kl. 3a2, która supportowała koncert Natalii Kukulskiej w Niepołomicach, śpiewała w duecie z Mateuszem Ziółko,  zaśpiewała dla nas „Halo” Beyonce oraz „The Climb” Miley Cyrus

Kinga Kaim z kl. 1d, która wykonała utwór pt.  „Perfect” Eda Sheerana

Olga Gawrońska oraz Magdalena Kowalska z kl. 1c zaśpiewały „People Help The People”

Magdalena Czekaj  wykonała pastorałkę „Mary did you know”

Julia Niedzielin  wystąpiła z kolędą pt. „Dobrych Ludzi Dom”.

Na koniec uroczystości na wszystkich czekała niepodzianka – wspaniały, pyszny tort.

Turniej VILO CUP Dziewcząt

Jedną z atrakcji ostatniego szkolnego piątku w 2019 roku był Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt. Nasze vilowiczki z klas : 1 Ep, 1 Gp oraz łączona klasa2e i 2g2, miały okazję trochę porywalizować i pokazać swojego ducha walki oraz oczywiście pochwalić się umiejętnościami. Dziewczyny dały z siebie wszystko, a uczniowie z ich klas gorąco dopingowali i wspierali zawodniczki. Widzowie bacznie obserwowali toczącą się grę, podczas której niemało było zaskakujących momentów. Na rozdaniu nagród pojawiła się pani wicedyrektor Marta Nowak, by pogratulować zawodniczkom. Na pierwszym miejscu uplasowała się klasa 2g2 z 2e, na drugim 1 Gp, a na najniższym miejscu na podium klasa 1 Ep. Zawodniczki zostały również wyróżnione nagrodami indywidualnymi:

Gabriela Karp – za zdobycie największej liczy bramek

Natalia Izbińska – dla najlepszej bramkarki turnieju

Chcemy jeszcze raz pogratulować zawodniczkom i zachęcić do brania udziały w tego typu turniejach, które nie tylko rozwijają, ale także sprawiają dużą radość i są dobrą zabawą.

Natalia Iwańska

styczeń i luty

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu okręgowego 43 OJN

Do etapu okręgowego 43 Olimpiady Języka Niemieckiego zakwalifikowali się:
Damian Magirowski
Julia Sumera
Barbara Buśko
Paulina Mrożek
Weronika Cieśla
Anna Julia Schwarz

GRATULUJEMY!

WOŚP – podziękowanie

Kochani Vilowicze,
dziękuję Wam serdecznie za udział w WOŚPowej loterii. Wszystkim wspaniałym ludziom dziękuję za fanty, które podarowaliście. Szczególnie dziękuję uczniom zaangażowanym w wolontariat i pomoc organizacyjną.
Zebraliśmy rekordową kwotę:
1920,48 zł.
Jesteście WSPANIALI!
Dziękuję,  I. Żelazna.

Nowości w bibliotece – zapraszamy do wypożyczania

Biblioteka szkolna zaprasza do wypożyczania nowości!

  

Finał akcji 3 MINUTY – pomagać nie tylko od Święta..

W imieniu Emilii Teper z kl. 2c, Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania całej społeczności VI LO za włączenie się do akcji 3 MINUTY – Dar serca dla Pani Izy.

To była akcja spontaniczna i krótka…, zbiórka darów dla mamy z czwórką dzieci. Akcja przerosła Nasze najśmielsze oczekiwania!!! Kolejny raz VILO okazało swoją troskę, serce i wrażliwość dla potrzebujących…bo pamiętamy, że:

„Pomagając innym pomagasz i sobie…”

A Pani Iza była naprawdę wzruszona ilością darów i prezentów.

DZIĘKUJEMY wszystkim darczyńcom, a Emilii gratulujemy pomysłu, profesjonalizmu i ogromnej empatii!

Samorząd Uczniowski

Dzień Kultury Włoskiej – 20.01.2020 r.

20 stycznia był wyjątkowym dniem dla pasjonatów języka włoskiego w naszej szkole. Tego dnia, w szkolnej auli zgromadzili się młodzi entuzjaści kultury słonecznej Italii, by jak co roku świętować „Dzień Kultury i Języka Włoskiego”, zorganizowany przez mgr Magdalenę Osochę i mgr Katarzynę Borejczuk.

Podobnie jak w ubiegłych latach swoją obecnością zaszczycił nas wspaniały gość.  W tym roku była to dr Alicja Paleta z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim wykładzie „Teatr made in Italy, czyli spotkanie z operą” przedstawiła nam historię teatru muzycznego i jego największych twórców. Mieliśmy także okazję posłuchać najsłynniejszych utworów włoskich kompozytorów.

Po wykładzie nadszedł czas na pokaz filmów promujących naukę języka włoskiego stworzonych przez uczniów. Głosami uczestników I miejsce zajęły Maja Jurczyńska (2a1) i Julia Dudek (2g1), a II należało do Huberta Kubonia (2d) i Bartłomieja Kury (2d).

Następnie mieliśmy okazję zagrać w popularną we Włoszech, na spotkaniach rodzinnych grę – Tombolę. Rozrywka ta sprawdzała naszą znajomość liczebników włoskich, ale także koncentrację. Szczęście tym razem dopisało Aleksandrze Janik (2f).

Nie mogło także zabraknąć występu muzycznego. Swoim talentem uraczyła nas Wiktoria Ciępka (1Gp), która zagrała na wiolonczeli utwór „O sole mio”. Koncert Wiktorii umilił nam pyszny posiłek. Nie trudno się domyślić, że było to włoskie jedzenie, a konkretnie pochodząca z miasta Catania na Sycylii cartocciata catanese.

Ostatnim punktem programu był Quiz wiedzy o Włoszech. Znalazły się w nim pytania dotyczące m.in. języka, historii, geografii, kultury, tradycji kraju. W tej konkurencji II miejsce zajęły Julia Szczurek (3f), Olga Kałuzińska (3f) oraz Oliwia Sochacka (1Fp), natomiast zaszczytne I miejsce należało do Aleksandry Janik (2f), Alicji Dubiel (2a3) i Julii Kisiel (2a2).

Po wielu emocjonujących atrakcjach nadszedł czas na zakończenie spotkania. Nagrody dla zwycięzców oraz występujących wręczyła wicedyrektor liceum mgr Iwona Fedan. Po uroczystej przemowie Pani Wicedyrektor, święto niestety dobiegło końca. Niemniej jednak pozytywne i ciepłe jak słoneczna Italia wspomnienia pozostaną z nami jeszcze przez długi czas.

Julia Steczko, 3g

Konkurs Pięknego Czytania – etap szkolny – 23.01.2020

W dniu 23 stycznia 2020 w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny XIII edycji Konkursu Pięknego Czytania.

Do etapu wojewódzkiego przechodzą:

1.  Ignacy Peczkis (Sławomir Mrożek Chcę być koniem)

2.  Anna Wojak (Andrzej Sapkowski Ostatnie życzenie)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Magdalena Czekaj kl. 1C – J.K. Rowling Harry Potter

Anna Wojak kl.1C – Andrzej Sapkowski Ostatnie życzenie

Ignacy Peczkis kl. 1C – Sławomir Mrożek Chcę być koniem

Mateusz Lamparski kl. 1A1 – Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu centralnego XLIII OJF

Do etapu centralnego XLIII edycji Olimpiady Języka Francuskiego zakwalifikowali się

KATARZYNA KURZYDŁO

DAMIAN MAGIROWSKI

Gratulujemy!

Obchody 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

27 stycznia tego roku był datą szczególną. Na całym świecie obchodzono 75 rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Głębokim echem odbiły się słowa wypowiedziane w Oświęcimiu przez byłego więźnia obozu, Mariana Turskiego, który wzywał młodych ludzi, by nie byli obojętni, bowiem „Auschwitz nie spadło z nieba”.

Nasi uczniowie po raz kolejny wykazali się niezwykłą dojrzałością i wrażliwością biorąc udział w dwóch spotkaniach ze świadkami tamtych wydarzeń, organizowanymi w ramach krakowskich obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.

W poniedziałek, 20 stycznia grupa uczniów wzięła udział w spotkaniu z pani Zofią Radzikowską, Żydówką, która uniknęła holokaustu ukrywając się w podkrakowskich wsiach. Spotkanie miało miejsce w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a za jego organizację odpowiadało stowarzyszenie All in UJ oraz JCC Kraków.

W piątek, 24 stycznia w nieco zmienionym składzie nasi uczniowie spotkali się z panią Lidią Maksymowicz, byłą więźniarką obozu Auschwitz-Birkenau, ofiarą eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych w oświęcimskim obozie. Wieczorne spotkanie odbyło się w Żydowskim Muzeum Galicja.

W czasie obu spotkań uczniowie mogli wysłuchać tych niełatwych historii, zadawać własne pytania czy po prostu porozmawiać z osobami, które przeżyły II wojnę światową. Pani Lidia Maksymowicz na koniec piątkowego spotkania  dziękowała wszystkim za obecność, szczególnie ciesząc się, że widzi tylu młodych ludzi. Podobnie jak inni świadkowie historii, pani Lidia wierzy, że to w młodych rękach jest przyszłość tego świata.

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu centralnego OWOBIO

GRATULUJEMY!

BARBARZE FILIPEK – KL. 2B2

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU – KL. 3G

awansu do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu centralnego XXXIII OWE

GRATULUJEMY!

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI – KL. 2G2

zakwalifikowania się do etapu centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Gratulujemy zakwalifikowania się do drugiego etapu III OOP

GRATULUJEMY!

KAROLINIE BEDNARZ – KL. 2E

zakwalifikowania się do drugiego etapu III Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej: edukacja – wychowanie – pomoc

SIATKARKI VI LO V DRUŻYNĄ MISTRZOSTW KRAKOWA

Reprezentacja siatkarek zajęła V miejsce w tegorocznej edycji turnieju licealiady rozegranego w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Zważywszy na fakt, że w  tegorocznej edycji turnieju wzięło udział 28 zespołów,  zajęcie V miejsca należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu.

Siatkarki VI LO od lat zajmują czołowe miejsce w tych rozgrywkach udowadniając po raz kolejny, że należą do ścisłej czołówki drużyn krakowskich.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład drużyny: Małgorzata Pieczko (kapitan), Julia Niedzielin, Julia Marcinkowska, Oliwia Kalarus, Gabriela Michońska, Weronika Wnuk, Karolina Adamczyk, Olga Maćkosz, Zuzanna Bałut, Weronika Szpuler.

Opiekun drużyny: Marcin Skoczeń

II etap XLVI Olimpiady Geograficznej

W dniach 8-9.02.2020 r. Jakub Kostrz z kl. 3f i Timea Horvath z kl. 2a2 brali udział w II etapie XLVI Olimpiady Geograficznej.

Gratulujemy zakwalifikowania się do finału 43 OJN

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 1Cp Annie Schwarz za zakwalifikowanie się do finału 43 Olimpiady Języka Niemieckiego.
Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w ostatecznym etapie!

Gratulujemy Aleksandrowi Szewczykowi

Aleksander Szewczyk zwyciężył w etapie rejonowym XVII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii szkół średnich.

Uczestników oceniało jury w składzie: Bogdan Micek, Dorota Kaczor i Gabriela Dec.

Przesłuchania finałowe odbędą się 24 lutego 2020 w Centrum Kultury Podgórza.

Trzymamy kciuki!

Podsumowanie akcji Vilentynek w VI LO

14.02. 2020 zakończyliśmy akcję Vilentynek w naszej szkole. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. Zdecydowanie przerosło to wszelkie Nasze – Samorządu Uczniowskiego VILO – oczekiwania. Wśród standardowych walentynek – serduszek zapewnionych przez samorząd, można było znaleźć także kartki własnoręcznie wykonane przez uczniów, pluszaki, a nawet złotą rybkę!!

Komitet vilentynkowy, pod przywództwem Nicoli Śliwińskiej oraz Julii Petrow, składa serdeczne podziękowania  całej społeczności VI LO, za udział w akcji, której celem była kwesta na rzecz Stowarzyszenia KLIKA. Dzięki Waszym walentynkom, na rzecz niepełnosprawnych, przekazano kwotę 840zł.

Dziękujemy za Wasze wielkie serca!

Nicola Śliwińska /2f/, Ministerstwo Integracji Wewnątrzszkolnej

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Ponownie gratulujemy Aleksandrowi Szewczykowi

Aleksander Szewczyk zajął trzecie miejsce w finale XVII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii szkół średnich.

Uczestników oceniało jury w składzie: Anna Kukawska, Magdalena Fudała, Weronika Bis.

Uroczyste zakończenie i rozdanie nagród XVII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego odbyło się 2 marca 2020 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Podgórza.

Gratulujemy!

Projekt Uczniowski – głosowanie uczniów VILO – w plebiscycie wygrał temat: dzień lat 80/90

Już 28 lutego po raz pierwszy w naszej szkole odbędzie się dzień tematyczny, wybrany w głosowaniu na najlepszy projekt uczniowski. Uczniowie przebiorą się za celebrytów i zwykłych ludzi z lat 80/90. W ciągu całego dnia będziemy mogli usłyszeć największe muzyczne hity tamtych lat (okolice sal do wf-u od godziny 9:15), obejrzeć film pod opieką pani prof. Izabeli Żelaznej w auli (13:35 – 15:05) czy też wystartować w konkursie na najlepszy strój. Serdecznie zapraszamy do udziału, ponieważ zwycięzca otrzyma specjalną nagrodę z rąk członków Samorządu VILO.

Mamy nadzieję, że piątkowe atrakcje uprzyjemnią pobyt w szkole i spowodują, że uczniowie poznają jak wielką mają moc jeśli chodzi o szkolne aktywności.

Widzimy się w najbliższy piątek, a także na głosowaniu na najlepszy projekt uczniowski 4 marca!

Szymon Macnar

Minister Demokracji i Informacji

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania:

– Dzień lat 80/90 – 271 głosów, 29,8%

– Zamontowanie luster w łazienkach na parterze – 265 głosów, 29,2%

– Dzień w piżamie – 179 głosów, 19,7%

– Dzień szybkich oksów – 147 głosów, 16,2%

Wszystkie powyższe projekty, oprócz zwycięskiej propozycji, pojawią się w kolejnym głosowaniu.

Progu 15% nie przekroczył projekt Dnia bez papierosa – 34 głosy, 3,7%

Oddano 12 nieważnych głosów – 1,3%

Serdeczne gratulacje dla Krzysztofa Smykli oraz Wojciecha Smoły

Serdeczne gratulacje dla

Krzysztofa Smykli oraz Wojciecha Smoły,

którzy zakwalifikowali  się do etapu finałowego 44. Olimpiady z Języka Angielskiego.

Finał odbędzie się w Poznaniu w dniach 30-31 marca.

Trzymamy kciuki!!!”

Konkurs literacki „O zielone pióro” – gratulujemy nagrodzonym

Konkurs literacki „O zielone pióro” zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie

Gratulujemy Aleksandrze Smus zajęcia  II miejsca i statuetki, a także Julianowi Madejowi, który zdobył wyróżnienie. Oboje nagrodzeni są uczniami klasy 2a1; opiekunem czuwającym nad pracami literackimi była Grażyna Fallowa.

Oto wyróżnione wiersze inspirowane twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Aleksandra Smus

***

Kilka pochopnie rzuconych półsłówek,

niespodziewanych odchyleń od trasy

lub nieostrożnych ruchów dłoni

poprawiających długie, złociste pukle.

Błahostki pozwoliły,

aby w oczach podziwianych przez wieki

zaiskrzył strach,

przenikając żarem kształtne ciało.

Stałem i patrzyłem

razem z tłumem gapiów.

Bez słowa przyglądaliśmy się

monumentalnej uczcie języków ognia.

Spalały się powoli, delektując się.

Jakby chcąc wydłużyć twoje męki.

Pożar jeszcze nigdy nie był tak głośny.

Zawsze powtarzano mi, że kobieta

bywa oszałamiająca.

Słyszałem nawet, że wywołuje podobny zachwyt

jak Katedra Notre Dame.

Ale czy ktokolwiek by pomyślał,

że może być równie krucha?

Julian Madej

POWIEDZIAŁEŚ, ŻE MNIE KOCHASZ

Powiedziałeś, że kochasz mnie dniami i nocami,

ale z kim spędzasz godziny mojej samotności?

Gdzie jesteś, kiedy płaczę z gwiazdami?

Tak bardzo mi brakuje naszej bliskości.

Cisza naszych rozmów to moje wołanie o pomoc.

Od ciągłego milczenia powoli wariuję.

Już dawno minęły tępy ból, zdrada, niemoc.

Tracę zmysły, tracę rozum. Nic nie czuję.

Brakuje mi słów, aby tę pustkę wyrazić.

Gdzie twoja miłość zniknęła? Komu ją oddałeś?

Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić,

jak mi nas żal… tak szybko się poddałeś.

Powiedziałeś, że kochasz mnie niezależnie od pory roku,

ale nasze rozmowy są zimne jak styczniowe poranki.

Powiedziałeś, że kochasz mnie bez wyjątku,

ale uciekasz ode mnie, wyzywając od ćpunki.

Mówisz, że palę twoje oczy, że piekło w nich można dojrzeć;

moje serce od tego dawno już pękło, lustro rozbite.

Nawet nie potrafisz na mnie spojrzeć,

masz wzrok nieobecny, pożądanie w nim rozmyte.

Powiedziałeś to wszystko, żeby mnie zostawić

z nieograniczoną miłością do ciebie?

Czemu to zrobiłeś? Nie mogłeś od razu mnie spławić?

Zniknąłeś po pokazaniu najlepszego narkotyku – siebie.

Powiedziałeś, że mnie kochasz,

to dlaczego tak szybko rezygnujesz?

Powiedziałeś, że mnie kochasz,

to dlaczego nas uratować nie próbujesz?

Uratuj nas, proszę zapłakanymi oczami.

Uratuj ten zabójczy romans między nami.

Oksfordzka debata językowa – 21.02.2020

W piątek 21 lutego bieżącego roku w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obyła się oksfordzka debata językowa. Reprezentanci debatowali wokół trzech, uprzednio wyznaczonych tez:

  1. Znaki diakrytyczne w komunikacji, zwłaszcza internetowej, powinny zostać zniesione.
  2. Zapożyczenia z innych języków, zwłaszcza z angielszczyzny, rozwijają mowę ojczystą.
  3. W komunikacji, o wiele więcej wyrazimy emotką, niż słowem.

Bawiliśmy się znakomicie!

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.03.2020 r.

1 marca 2020 roku, już po raz 10, w całej Polsce miały miejsce obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz wszystkich pomordowanych w czasach radzieckiego terroru.

VI Liceum Ogólnokształcące z dumą wzięło udział w uroczystościach.

Wielkie gratulacje dla pocztu sztandarowego VI Liceum!

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Gabriela Kowal (teatrologia), Jacek Niemiec (teatrologia), Zuzanna Matura otrzymali rekomendację do udziału w zawodach centralnych Olimpiady. 

Gratulujemy!