MATURA

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Egzamin maturalny – 2023/2024

KOMUNIKATY

Harmonogram egzaminów w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach w 2024 r.

Komunikat o przyborach w 2024 r.

Komunikat o egzaminie z informatyki w 2024 r.

Komunikat MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

ORGANIZACJA

Egzamin maturalny – 2022/2023

KOMUNIKATY

Egzamin maturalny – 2021/2022

 

PRZYDATNE LINKI: