Osiągnięcia 2018/2019

OSIĄGNIĘCIA 2018/2019

GRATULUJEMY!

WERONICE TUPAJ

otrzymania Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI

otrzymania stypendium  Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

 

BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU

OLIWII KRZEMIEŃ

WERONICE TUPAJ

otrzymania stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

MAGDALENIE FOLWARSKIEJ – KL. 2F

tytułu laureata XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

MAI KOWALSKIEJ – KL. 3C

ALEKSANDROWI SZEWCZYKOWI – KL. 2C

zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

PATRYCJI URBAŃCZYK – KL. 2B

tytułu laureata i uzyskania indeksu na Psychologię UJ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej

PAULINIE MROŻEK – KL. 1E

tytułu finalisty 42. Olimpiady Języka Niemieckiego

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU – KL. 2G

tytułu finalisty III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

MARTYNIE RACZEK – KL. 3C

JULICIE WROŃSKIEJ – KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Artystycznej (sekcja historii muzyki)

 

ANNIE CIEŚLI – KL. 2A2

II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej

PATRYCJI URBAŃCZYK – KL. 2D

KATARZYNIE MIELNICZEK – KL. 2A2

ZUZANNIE KŁUSEK – 2D

GABRIELI PIETRAS – 1C

tytułu finalisty XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej

 

KAROLINIE SIENIATECKIEJ – KL. 2D

zakwalifikowania się do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

ELLIOTOWI HARRISONOWI –  KL.3D

zakwalifikowania się do finału XLIII Olimpiady Języka Angielskiego

MARII ŚWIERCZYŃSKIEJ – KL. 3A3

MARLENIE MIŚKOWIEC – KL. 3C

ANIELI TURKOT- KL. 3I

ANNIE ZAGAJSKIEJ – KL. 2C

JAKUBOWI CYRANOWI – KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

MARTYNIE RACZEK –  KL. 3C

JULICIE WROŃSKIEJ –  KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej- sekcja historia muzyki

 

MAI ŚWIECZKOWSKIEJ – KL. 2H

MARII KŁUSEK – KL. 3A3

MARCIE STASIAK – KL. 3A1

WOJCIECHOWI SMOLE – KL. 1A3

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI – KL. 3A1

ELLIOTOWI HARRISONOWI – KL. 3D

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego

 

MATEUSZOWI PAŁĘDZE – KL. 3G

JANOWI PORĘBSKIEMU – KL. 2G

ŁUKASZOWI RAKOCZEMU – KL. 1G2

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI – KL. 1G2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości

 

NATALII ADAMOWSKIEJ – KL. 2A1

BARBARZE MAGNUSCE – KL.2A1

zakwalifikowania się do drugiego (ostatniego) etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ dla klas drugich

 

MONICE CISZEWSKIEJ – KL. 3B

zakwalifikowania się do drugiego (ostatniego) etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ dla klas maturalnych

 

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU – KL. 2G

awansu do trzeciego etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

KAROLINIE SKOWYRSKIEJ – KL. 1H

BARBARZE FILIPEK – KL. 1G

DOMINICE MATUSIAK – KL. 1G

udziału w drugim etapie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

MAŁGORZACIE FOLWARSKIEJ – KL. 2F

ZOFII KLOSCE – KL. 1A1

DOMINIKOWI ROBELOWI – KL. 2G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

KAJETANOWI PAWŁOWSKIEMU – KL. 2G

TYMOTEUSZOWI GIBKOWI – KL. 2A1

udziału w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej

 

MATEUSZOWI PAŁĘDZE – KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie

 

MARII REY – KL. 3A3

MARII ŚWIERCZYŃSKIEJ – KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej – sekcja historii sztuki

 

ŁUKASZOWI BARANOWI – KL. 3E

MACIEJOWI CHYLE – KL. 3E

IGOROWI DZIEDZICOWI – KL. 3E

BARTŁOMIEJOWI HAŁATKOWI – KL. 1E

ALEKSANDRZE JANIK – KL. 1F

PIOTROWI MIŚKIEWICZOWI – KL. 3A2

MICHAŁOWI MRUGALE – KL. 3E

WOJCIECHOWI RUSZAJOWI – KL. 1C

KAMILI STOŻEK – KL. 2E

DAWIDOWI SZCZEPAŃSKIEMU – KL. 1C

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej

 

NORBERTOWI BARCZYKOWI – KL. 3D

zakwalifikowania się do II etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

 

MARTYNIE BIZOŃ – KL. 2G

FILIPOWI BIERÓWCE – KL. 2F

JAKUBOWI KOSTRZOWI – KL. 2F

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej

 

KATARZYNIE KUBIAK – KL. 3B

KONRADOWI TOMCZYKOWI – 2A1

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

 

ALEKSANDRZE KOWALSKIEJ – 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej

 

KATARZYNIE KUBIAK – KL. 3B

6-go miejsca w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Żywności

 

DAWIDOWI KAMIŃSKIEMU – KL. 3C

KRZYSZTOFOWI KUZIELOWI – KL. 3E

PIOTROWI MALACHIŃSKIEMU – KL. 3A2

IGOROWI DZIEDZICOWI – KL. 3E

MATEUSZOWI PAŁĘDZE – KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym

 

DANIELOWI GAWLIKOWI – KL. 3I

LILIANIE GUZIK – KL. 2A3

MAŁGORZACIE HYNEK – KL. 3A3

OLIWII JAWORSKIEJ – KL. 3I

KATARZYNIE KURZYDŁO – KL. 2A2

SYLWII ODROBINIE – KL. 3I

WOJCIECHOWI PIASECKIEMU – KL. 1D

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego