Rekrutacja i kwalifikacja IB DP

Rekrutacja do klasy pierwszej oddziałów międzynarodowych odbywa się w ramach oraz zgodnie z zasadami ogólnodostępnej rekrutacji do samorządowych szkół średnich. Warunki rekrutacji do oddziałów międzynarodowych są regulowane przez polskie Prawo Oświatowe (Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) i corocznie publikowane na stronie internetowej szkoły.

Po pierwszym okresie drugiej klasy oddziału międzynarodowego uczniowie biorą udział w kwalifikacji do Programu Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme. Aby zostać zakwalifikowanym do Programu IB Diploma Programme uczniowie muszą uzyskać na koniec klasy drugiej ocenę co najmniej dobrą (4) z języka angielskiego oraz z każdego przedmiotu, który uczniowie wybrali do realizacji w Programie IB Diploma Programme na poziomie rozszerzonym (HL) oraz ocenę co najmniej dostateczną (3) z każdego przedmiotu, który uczniowie wybrali do realizacji w Programie IB Diploma Programme na poziomie podstawowym (SL).

Po kwalifikacji uczniów oddziałów międzynarodowych, w przypadku wolnych miejsc  o przyjęcie do Programu IB Diploma Programme mogą się ubiegać uczniowie klasy drugiej oddziałów dwujęzycznych oraz ogólnodostępnych VI Liceum Ogólnokształcącego, a także uczniowie innych szkół, również zagranicznych (z zachowaniem podanej kolejności). Najpóźniej do 31 maja szkoła podaje do publicznej wiadomości informację o wolnych miejscach i rozpoczęciu dodatkowej kwalifikacji dla kandydatów wraz ze szczegółowym harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego w danym roku.

Kwalifikację do Programu IB DIploma Programme przeprowadza Szkolna Komisja Kwalifikacyjna IB powołana przez Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Programu IB Diploma Programme podejmuje Dyrektor Szkoły. Więcej szczegółów można uzyskać w dokumencie “Zasady rekrutacji i kwalifikacji do Programu Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie” (zakładka Dokumenty).

 

W roku szkolnym 2024/2025 nie przewidujemy dodatkowej rekrutacji (kwalifikacji) dla kandydatów do klasy trzeciej oddziałów międzynarodowych (realizacja programu Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme). 
(opublikowano w dniu 24 maja 2023 r.)