Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 2020/2021

Małopolski konkurs recytatorski poezji Tadeusza Różewicza „CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁO”

 

Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 2018/2019

Fundacja Dwie Galicje, VILO i Cricoteka zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością Marii Jaremy, w dowolnej technice plastycznej, dwu lub trójwymiarowej (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, instalacja, projekt dekoracji) nawiązującej do twórczości artystki.

Termin składania prac: 7 listopada

Nauczyciel prowadzący: Izabela Żelazna

Konkurs historyczny – Odrodzona 1918-1939

Z okazji zbliżającej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy uczniów VI LO  do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym „Odrodzona 1918 – 1939”.

Szczegółowe informacje w regulaminie oraz u nauczycieli historii. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN

Zapraszamy.

Konkurs – #cojaczytam? Co Ty czytasz? A oni? Pokażcie nam, że czytacie!

Zapraszamy do udziału w konkursie na kampanię promujacą czytelnictwo

Kampania musi być przez Was promowana w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i inne), a w publikowanych postach na jej temat musicie używać dwóch hasztagów: #cojaczytam i #wolnelektury.

Szczegóły konkursu https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/

Zgłoszenia do konkursu w bibliotece szkolnej

Zaproszenie do udziału w XLV Olimpiadzie Historycznej

Wszystkie ważne informacje (tematy prac badawczych, harmonogram, regulamin, wykaz lektur) znajdziecie na stronie http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl.

Pomocą służą również nauczyciele historii. Aby zgłosić się do udziału w Olimpiadzie  należy dostarczyć nauczycielowi historii wypełniony formularz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych…”, który znajduje się w zakładce „Informacje ogólne – formularze”.
Termin składania zgłoszeń upływa 15 października.

Zapraszamy!

Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 2017/2018

IX Ogólnopolski Konkurs Z energetyką w przyszłość

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy od 15 stycznia do 25 lutego 2018 roku do godziny 20:00. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe  na stronach:

Plakaty – https://goo.gl/forms/X0kAwtiyPHecTyzv1

Prezentacje – https://goo.gl/forms/GLYr7uj7l2KjDCJo2

Konkurs ma charakter indywidualny – plakat, lub     drużynowy (drużyny jednoosobowe lub dwuosobowe) – prezentacja i polega na wykonaniu przez uczestników plakatu lub prezentacji multimedialnej na jeden z następujących  tematów:

1)   nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej,

2)   gaz łupkowy,

3)   energetyka jądrowa,

4)   fuzja termojądrowa,

5) odnawialne źródła  energii.

Więcej informacji w załączniku lub u nauczycieli chemii.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Oddział w Krakowie

oraz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

zapraszają uczniów wszystkich szkół

do udziału w XI edycji

Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • Kształtowanie kultury czytelniczej
 • Rozwijanie twórczych talentów

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

I – ETAP SZKOLNY – wyłonionych zostaje dwóch finalistów

II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY – przesłuchanie finalistów etapu szkolnego

Prosimy o przygotowanie do czytania fragmentu ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy czytają przygotowany fragment prozy zawierający dialog i opis.

Ocenie podlega:

dykcja (0-3 pkt.),

interpretacja tekstu (0-3 pkt.),

zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (1 pkt).

Zapisy na konkurs w bibliotece szkolnej oraz przez Librus

do 22.01.2018 (poniedziałek)

Termin etapu szkolnego zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Ogólnopolski Konkurs Booktrailer Film Festival

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zaprasza do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu “Booktrailer Film Festival”. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat.

Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy działa literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera. Konkurs odbywa się równocześnie we Włoszech, Francji i Bułgarii. Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia do organizatora eliminacji krajowych w terminie do końca lutego 2018 r. na adres booktrailernowytarg@gmail.com oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu w okresie od 15 stycznia do 12 marca 2018 r. Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.zskj.nowotarski.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik

Jest to konkurs jednoetapowy przeprowadzany w szkole. Odbędzie się on 7 marca 2018 r.

Uczestnicy biorą udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu programowego chemii. Test jednokrotnego wyboru składa się 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 9 zł. Więcej informacji na stronie: http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/index.html oraz u nauczycieli chemii.

Zgłoszenia wraz z opłatą konkursową przyjmujemy w dniach 27.11.2017 r. – 05.12.2017 r.

Zachęcamy do licznego udziału w konkursie!

Nauczyciele chemii

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej.
W roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzona druga edycja.

Regulamin Olimpiady, program, harmonogram, przykładowy test, wykaz patronatów i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna  Dla laureatów i finalistów Organizatorzy przygotowali wartościowe nagrody rzeczowe, a także tzw. „złote indeksy” (wstęp na wybrane uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego).

Pełen informator o Olimpiadzie jest dostępny pod linkiem https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Info oraz   https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Index

Chętni uczniowie powinni się zgłaszać do pani prof. Elżbiety Wesołowskiej.

XVI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Lingwistycznej.

Szczegóły na stronie http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/20172018/xvi-olimpiada-lingwistyki

Etap szkolny odbędzie się 9.XI. 2017. Zgłoszenia u nauczycieli matematyki.

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – CHEMIA

Zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Uczestnicy przystępujący w bieżącym roku szkolnym do I etapu Olimpiady z zakresu chemii, będą rozwiązywali test 30 pytań jednokrotnego wyboru udostępniony na platformie e-learningowej AGH w dniach 18-20.10.2017 r.

Uczestnik Olimpiady, który wybierze pracę z chemii, ma obowiązek przesłania pocztą wydrukowanego formularza zgłoszenia do Komitetu Głównego w terminie do 27.10.2017 r. Formularz należy wydrukować z indywidualnego konta elektronicznego i podpisać własnoręcznie. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza, dokument ten musi zostać podpisany  również przez opiekuna prawnego.

ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH:

1. Chemia związków manganu. Związki manganu w analizie chemicznej
2. Analiza jakościowa kationów: Ni2+, Co2+, Cr3+, Al3+, Mn2+, Zn2+, Fe3+
3. Roztwory buforowe – otrzymywanie, zasada działania, reakcje
4. Termochemia – obliczanie entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa i energii wiązań
5. Kwasy karboksylowe i ich pochodne

Więcej informacji na stronie Organizatora: http://www.diament.agh.edu.pl/ lub u nauczycieli chemii.

XLIV Olimpiada Historyczna

Zapraszamy do udziału w XLIV Olimpiadzie Historycznej.

Tematy prac pisemnych, terminarz i regulamin znajdziecie na stronie http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii.

Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza

Zachęcamy do wzięcia udziału w Podkarpackim Konkursie Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu oraz zadania z poprzednich edycji znajdują się na stronie Organizatora: http://www.prz.edu.pl/chemia/PKCh/index.html .

Chęć udziału należy zgłosić nauczycielowi chemii do dnia 06.10.2017 r. dokonując jednocześnie opłaty wpisowej wynoszącej 20 zł.

Olimpiada Chemiczna

Zapraszamy do udziału w 64 Olimpiadzie Chemicznej.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na stronie Organizatora: http://www.olchem.edu.pl/ do dnia 21.10.2016 r. oraz przesłać rozwiązania zadań wstępnych do odpowiedniego Komitetu Okręgowego do dnia 29.10.2016 r. Prosimy pamiętać, że przed wysłaniem rozwiązań, zadania powinny zostać ocenione przez nauczyciela chemii.

Więcej szczegółów dotyczących Olimpiady na wspomnianej stronie internetowej lub u nauczycieli chemii.

Ruszyły zapisy na kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

(zgłoszenia wg wzoru ze strony organizatora przyjmuje p. Izabela Żelazna)

 

 

 

Informacje ze strony Organizatora http://www.fn.org.pl/:

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2017 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2018 r.) oraz zawodów centralnych (kwiecień 2018 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim drugiej edycji jest Kino wartości.

 

Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do udziału!

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Chętnych do wzięcia udzialu w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” prosimy o zglaszanie się do nauczycieli matematyki do dnia 27.01.2017. Koszt udzialu w konkursie 9 zl. Wraz z zapisem na konkurs należy dostarczyć oswiadczenie o zgodzie na udzial w konkursie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów niepelnoletnich lub przez uczestników pelnoletnich.

Serdecznie zachęcamy!

Nauczyciele matematyki

X edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Konkurs Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie

Olimpiada Przedsiębiorczości

Zgłoszenia do Pana Artura Bielaszki

Informacje, regulamin, testy i zadania http://www.olimpiada.edu.pl/

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Zgłoszenia należy kierować do Pana Marcina Rozmarynowskiego

Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy, znaleźć można na stronie http://www.owobio.edu.pl

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Szczegóły w załączonych materiałach.

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 21 października 2016 r. (link do formularza:http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/)

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada 2016 r.

 
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

31-044 Kraków, ul. Grodzka 40

e-mail: owm.malopolska@upjp2.edu.pl

http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/index.php/komunikat/1123/

Olimpiada Artystyczna i Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Artystycznej (sekcja historii sztuki i sekcja muzyki) oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Informacje dostępne na stronach:

W związku z nieobecnością nauczyciela prowadzącego (I. Żelazna) zgłoszenia do Olimpiady Artystycznej proszę składać w Sekretariacie Uczniowskim VILO.
Zgłoszenia do Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej proszę kierować drogą mailową na adres izabelazelazna@gmail.com lub przez Librusa w mailu zwrotnym.
Na zgłoszenia czekam do 15.10.2016 r.
 Izabela Żelazna.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Terminy: 

 • zgłoszenia do 20 X 2016   (do nauczycieli matematyki)                                                 
 • I etap (szkolny) – 25 X 201
 • odsyłanie wyników i poprawionych prac – do 22 XI 2016
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu – 10 I 2017
 • II etap (regionalny) – 11 II 2017
 • ogłoszenie listy finalistów – do 7 III 2017
 • konsultacje dla finalistów – 7 IV 2017, godz. 10:30-15:30
 • III etap (ogólnopolski) – 8 IV 2017, Wrocław
 • obóz przygotowawczy do IOL – VI 2017, Wrocław
 • XV Olimpiada Międzynarodowa – VII-VIII 2017, Irlandia

Szczegóły konkursu

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedynym ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Stanowi eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej – jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków.

Koordynator

Agata Jaszczur

KNOW AMERICA 2017

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

 KNOW AMERICA 2017

W UBIEGŁYM ROKU NASZA UCZENNICA MARTA STRYJNIAK  3 B  ZWYCIĘZYŁA W TYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE I SPĘDZIŁA 1 MIESIĄC W USA NA UNIWERSYTECIE W KAROLINIE PÓŁNOCNEJ.

JEJ SPRAWOZDANIE ORAZ REGULAMIN NA TYM LINKU

http://www.knowamerica.pl/

ZACHĘCAM W TYM ROKU  NAGRODY TO:

Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). Kolejną nagrodą jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki.

Zachęcam Was,

Ewa Lubińska