Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu ze Święta Szkoły

 


Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum


ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik Nr 1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik Nr 1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

Ogólnopolski Ranking Liceów Perspektywy 2019

 

Złota Tarcza dla VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 21 przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Kapituła Rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ranking Ogólnopolski

Ranking Małopolski

Ranking Olimpijski 

Szóstka jest na szóstkę!

 

  • Jako jedyne liceum w Krakowie prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i angielskim

  • Mamy najlepszą sekcję dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w Polsce.

  • Prowadzimy grupy przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)

  • Proponujemy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego


Organizujemy:

  • wymiany międzynarodowe ze szkołami w Danii, Hiszpanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech

  • krajowe obozy naukowe

  • wycieczki przedmiotowe i integracyjne

  • współpracujemy ze szkołami z Izraela

 

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym, Polską Akademią Nauk

Nasi absolwenci podejmują studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą

 

Zajmujemy:

niezmiennie od wielu lat czołowe miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w Małopolsce

 

Zwyciężamy:

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

Osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych –  100% zdawalność egzaminu maturalnego

 

Tu się dzieje…,

Teatr Proscenium

Teatr Hiszpański

Gazetka Szósty Zmysł

Blog dziennikarski

Blog sekcji hiszpańskiej w VI LO

Młody krytyk  blog klas filmowych

Mamy kanał na You Tube

Promujemy różne dyscypliny sportu

Rozwijamy i promujemy pasje i talenty naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań

Przyjdź          Zobacz           Zdecyduj        Dołącz do nas